Sandkasse-prosjekt: para-idrett | Oslo

Sandkasse para-idrett

I følge Verdens helseorganisasjon lever rundt 15 % av befolkningen med en eller flere funksjonsnedsettelser, og funksjonshemmede utgjør dermed verdens største minoritet. Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom, kan ha ulike behov og forutsetninger, men møter likevel mange felles utfordringer slik som stereotypiske holdninger, manglende tilrettelegging, mangel på tjenester og manglende øknomiske stødnader. Ideell sektor spiller en viktig rolle i å tilby sosiale arenaer og aktiviteter som er åpent for alle. Flere organisasjoner i ideell sektor tilbyr para-aktiviteter, men det er fremdeles en lang vei å gå før tilbudene er gode og mange nok. Prosperastiftelsen skal lage en veileder for organisasjoner som jobber eller som ønsker å jobbe med inkludering av para-utøvere. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

 

Meld din interesse for prosjektet!

 

Prosjektet med Prosperastiftelsen

Norges idrettsforbund definerer målgruppen for para-idrett innenfor de som er hørsels-, bevegelses-, syns- og utviklingshemmede. Med utgangspunkt i idrettsforbundet sin definisjon av para-utøvere, skal et pro-bono team se på klubber innenfor 2-3 ulike særforbund som jobber med para-tilbud, og finne suksesshistorier og videre muligheter for para-idrett. Når dere velger hvilke idretter dere vil fordype dere i kan denne oversikten over Norges 10 mest populære idretter være til hjelp. Se også over hvilken særforbund som finnes, og hvilken som fokuserer på para-tilbud. Målet med prosjektet er å gi gode råd og inspirasjon for at de som ønsker å jobbe mot målgruppen skal kunne møte deres behov og tilby et inkluderende tilbud. Dere skal ikke få frem en utømmelig liste av tiltak, men heller få et oversiktsbilde over tips og triks for de som jobber mot målgruppen. 

Pro bono-teamet skal i samarbeid med 2-3 særforbund og et utvalg av deres klubber: 

  1. Kartlegg hvordan særforbund jobber med para-idrett, feks gjennom kvalitative intervju med nøkkelpersoner fra de utvalgte særforbundene. Hva gjøres i dag, hva er utfordringene og finnes det noen fellesnevnere mellom ulike idretter? 
  2. I samarbeid med særforbundene, velg ut noen aktuelle ambassadør-klubber som gjør et ekstra godt arbeid innenfor inkludering av para-utøvere. Fortell deres suksesshistorier på en måte som kan inspirere andre klubber. 
  3. Hva kan gjøres fremover? Kom frem til noen tiltak som klubber kan jobbe videre med, basert på funnene fra punkt 1 og 2 og eventuelt andre kilder til inspirasjon. Feks kan teamet bruke denne rapporten fra Norges Idrettsforbund eller deres Inkluderingsveileder
  4. Oppsummere arbeidet i en veileder til klubber som ønsker å jobbe med eller forbedre sitt tilbud for inkludering av para-utøvere. 

 

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, helsefaglig kompetanse/sosionom, grafisk design, erfaring fra frivillighet/idrett, management consultant/analytiker, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet!

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo 
  • Oppstart: August/sept
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsen sin administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1300 konsulenter fra ledende norske selskaper