Sandkasseprosjekt | Intro til pro bono

Intro til pro bono

Prospera har utviklet ny frivillighet: en modell for å overføre kompetanse fra konsulenter med bakgrunn fra næringslivet, offentlig sektor, organisasjonsliv til ideelle organisasjoner. Sammen med Gjensidigestiftelsen har vi tilgjengeliggjort konsulenttjenester for mer enn 100 organisasjoner. 

To verdener møtes i et møterom: Prosperas frivillige konsulenter, mange med bakgrunn fra næringslivet, og ideelle organisasjoner med ildsjeler som mottar Prospera-prosjekt. Rammene er satt: 3 måneder, 6 konsulenter, en organisasjon, og en problemstilling. Hva skal til for at samarbeidet og resultatet blir optimalt for begge parter gjennom prosjektet? 

Målet med dette prosjektet er å øke nytten av hvert enkelt Prospera-prosjekt gjennom å lage enkle og korte videokurs som bidrar til å skape forståelse for ideell sektors egenart og pro bono som metode. Prosjektet skal gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. 

Prospera-prosjektet

Fra konsulentenes perspektiv:
I mange tilfeller skiller de organisasjonen som mottar Prospera-prosjekter seg fra kundene Prospera-konsulentene jobber med på dagtid i sine ordinære jobber, f.eks når det gjelder mål, kapasitet, ressurser og governance. For å skape mest mulig verdi med Prosperas pro bono-prosjekter er det viktig at de frivillige konsulentene har størst mulig kunnskap og forståelse for ideelle organisasjoners egenart. 

Fra organisasjonenes perspektiv:
De fleste organisasjonene som mottar hjelp er relativt ukjente med å bruke konsulenter til å løse utfordringer. I et Prospera-prosjekt har organisasjonene rollen som “kunde”. For å få størst mulig verdi av anskaffelsen må man blant annet kunne: definere behovet, stille nødvendige krav, kommunisere med teamet underveis, vurdere kapasitet til implementering og skape forankring internt i organisasjonen. For å skape mest mulig verdi med Prosperas pro bono-prosjekter er det viktig at organisasjonene som mottar prosjekt har størst mulig kunnskap og forståelse for deres rolle som “kunde”. 

Prospera-teamet skal: 

For å øke nytten av hvert enkelt Prospera-prosjekt skal teamet lage enkle og korte videokurs som bidrar til å skape forståelse for ideell sektors egenart og pro bono som metode. Videoene vil tilgjengeliggjøres på Prosperas hjemmeside og brukes i intern kommunikasjon til konsulenter og organisasjoner som er aktive på prosjekt. 

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, fasilitering, ledelse, management consulting, relasjonsbygger, kommunikasjon, videoprodusent, innholdsprodusent, prosjektmentor. Forutsetning: du må ha vært med på tidligere Prospera-prosjekt.  

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo:

  • Arbeidssted: Nasjonalt/digitalt
  • Oppstart: Mars
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper