Se meg!

Barn og ungdom skal bli sett, og deres stemme hørt, når de opplever å være i sårbare livssituasjoner med sine nærmeste.

Se meg stasjonen er et godt stoppested når tap av familiemedlemer, sykdom, rus eller andre utfordringer gjør livet vanskelig for de minste. Oddbjørg Vigrestad har fått ta over en nedlagt togstasjon, og konvertert denne til et godt sted å være – der barn møter helspersonell i uformelle og først og fremst veldig hyggelige omgivelser.

Pro bono-prosjektet: organisasjonsutvikling

Pro bono-teamet leverte utviklingsstrategi, inkludert økonomisk modell for vekst, en stakeholderanalyse og en handlingsplan for 12 måneder. Prosjektet er gjennomført i sammarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank.

Tusen takk for en fantastisk reise sammen med dere! Vekst & Utvikling:) Profesjonalisering av vår organisasjon. -Oddbjørg Vigrestad

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team: Grethe Larsen, Jannicke Haugan, Thore Larsen, Åse Velure, Henning Helgeland

Pro bono-team: Grethe Larsen, Jannicke Haugan, Thore Larsen, Åse Velure, Henning Helgeland