She=Precious

She=Precious

Hvert år blir rundt 20.000 jenter i Nepal offer for menneskehandel. De yngste er kun 5-6 år gamle. She=precious jobber for at alle jenter  i Nepal har tilgang til utdanning og er trygge mot menneskehandel. She=precious støtter i dag 120 jenter med skolestipend, uniform og materiell slik at de kan gå på skolen helt opp til bachelorgrad. Tilgang på utdanning gjør jentene mindre sårbare for menneskehandel, de kan forme sin egen fremtid og bidra til å bygge samfunnet. I tillegg til hjelp til utdanning, blir jentene en del av et fellesskap hvor man  møter jenter i samme situasjon, man får undervisning om barneekteskap, kvinnehelse, risiko rundt menneskehandel og karriereveiledning. Det er også et tilbud om sosialrådgiving hvor man får tilgang til psykolog og rettshjelp ved behov. Verdiene er empowerment, gi verdighet og skape endring, frihet og muligheter. 

She=precious er en norsk organisasjon, som i hovedsak tar seg av fundraising og strategi. She=precious jobber tett med Change Action Nepal som har  lokal tilstedeværelse  og som  hjelper jentene direkte. Prospera skal hjelpe She=Precious med kommunikasjonsstrategi. 

Prospera-prosjektet

She=precious  har så langt gitt skolegang til 192 barn og unge i Nepal. I dag har organisasjonen 70 enkeltgivere som er en lojal og stabil givermasse og en bedriftspartner. 

Prospera skal hjelpe organisasjonen med kommunikasjonsstrategi. Målet for prosjektet er økt synlighet slik at She Precious kan få flere givere og hjelpe flere jenter i Nepal. 

Prospera teamet vil fokusere på: 

  1. Definere målgruppene for kommunikasjon 
  2. Basert på organisasjonens visjon og verdier, utarbeide et budskap for kommunikasjon tilpasset de ulike målgruppene
  3. Definere kommunikasjonsmål-og aktiviteter 
  4. Lage en handlingsplan og årshjul for 2022 

Pro bono-teamet:

  • Beate Viktoria Ørbeck
  • Gina Marie Lie
  • Hanne Rennemo
  • Marit Due
  • Noli Jansson
  • Siv Karin Felde