Sisters in Business

Sisters in Business

Sisters in Business (SiB) er en sosial entreprenør som skaper arbeidsplasser for kvinner med innvandrerbakgrunn gjennom lokal tekstilproduksjon. Kvinnene som jobber som syersker for SiB har typisk bodd i Norge lenge, men aldri kommet inn i arbeidslivet. SiB gir dem jobb, ekstra støtte og muligheter å skape bedre liv for seg selv og familiene sine. I dag har SiB tre produksjonsenheter: systuer på Ikea Slependen og Ikea Furuset, og en tekstilfabrikk i Asker. De teller pr. dags dato 16 ansatte, alle i 100% faste stillinger, og har som mål å kunne ansette mange flere. De driver både med B2B og B2C, og har nylig opprettet nettbutikk. Prospera skal hjelpe dem med å utvikle en skaleringsstrategi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen

Prospera-prosjektet

Sisters in Business har tilpasset seg korona-situasjonen og opplevd betydelig vekst det siste året. De har fått anerkjennelse for virksomheten sin i både privat og offentlig sektor.
I juni 2020 åpnet Erna Solberg en ny systue på Ikea Furuset, og SiB ønsker å ekspandere videre med flere systuer utenfor Oslo, med Bergen som neste sted. Et Prospera-team skal hjelpe dem å utvikle en skaleringsstrategi. Teamet skal:

 • Utarbeide forslag til franchise-modell:
  – Hva kreves av menneskelige og økonomiske ressurser for å opprette nye avdelinger?
  – Hvilke aktører er relevante å knytte seg opp mot strategisk og økonomisk?
  – Hvordan bør det organisatoriske forholdet mellom Sisters in Business-gründerne og franchise-takerne struktureres? 
 • Lage strategiske anbefalinger for videre skalering i 2021/2022

Ønsket kompetanse 

Prosjektleder, forretningsutvikler, strateg, organisasjonsutvikler, økonom, prosjektmentor

 

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: Februar
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Du blir medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1000 konsulenter fra ledende norske selskaper

Vil du delta i prosjekt for Sisters in Business?  Send en e-post eller ring en av oss:
Lene, lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)