SKAPIA

Skapia vil at alle barn og unge skal få erfare egen skaperkraft.Gjennom nasjonale og lokale aktiviteter gir Skapia barn og unge muligheten til å utvikle sine kreative evner i samhandling med andre.

Med musikk som en naturlig inngang til det skapende arbeidet og med sine to hovedsatsinger, Veslefrikk og U-trykk, motiveres barn og ungdom til å utfolde seg kreativt.

De legger blant annet til rette for inspirerende møter med profesjonelle kunstnere og et av høydepunktene er en egen konsert i samspill mellom deltakere og Kringkastingsorkestret.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Skapia vil oppnå bedre kontakt med brukerne. Skapia trenger å vite hvordan det de har/gjør i dag treffer eller ikke treffer.

Teamet skal sammen med nøkkelpersoner i Skapia kartlegge brukerreisen og lage en backbone som organisasjonen kan videreutvikle.

Teamet skal utvikle intervjuguider som rettes mot 8 lærere og elever.

Teamet på bakgrunn av innhentet data generere en liste over mulige gode grep for å jobbe mot en bedre brukeropplevelse

Bli en del av Prospera-nettverket

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder, Mai Hauger
  • Pro bono-konsulent, Klaus Breivik
  • Pro bono-konsulent, Trine-Lise Lyng
  • Pro bono-konsulent, Inger-Lise Myklestu
  • Pro bono-mentor: Petter Moen
  • Pro bono- ressurs: Kirsti Wiik

Prospera-team