Skeiv Verden

Skeiv Verden

Veien ut av skapet er lenger og mer brutal for mange med innvandrerbakgrunn! Skeiv Verden gir trygghet, kompetanse og et fellesskap som gjør veien mot aksept og likeverd enklere. Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn. De jobber målrettet for et samfunn der alle, uavhengig av sin etniske eller religiøse opprinnelse, kan leve ut sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk uten å oppleve diskriminering.

Målgruppen inkluderer blant annet asylsøkere, arbeidsinnvandrere, studenter, norskfødte med minoritetsbakgrunn. Skeiv Verden har fokus på å tilby gode, trygge møteplasser der målgruppen kan være seg selv og åpen, komme i kontakt med andre som har lignende erfaringer, og få støtte og kunnskap som gjør det lettere å være skeiv med minoritetsbakgrunn. Prospera skal hjelpe med kommunikasjon. 

Prospera-prosjektet

For at alle skal kunne leve ut hvem de er, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, må Skeiv Verden bli mer synlige. Målet med kommunikasjonen er å synliggjøre bredden i Skeiv Verdens tilbud og  verdien arbeidet har for de som deltar i aktivitetene og for samfunnet som helhet. 

Prospera har tidligere hjulpet med overordnet kommunikasjonsstrategi, nå skal vi utvikle en plan for det operative kommunikasjonsarbeidet. Kommunikasjonsplanen bør inkludere konkrete verktøy og retningslinjer som vil være enkle å ta i bruk. Levereansen inkluderer:

  • Kartlegge dagens kommunikasjon
  • Hvordan kan bruken av de ulike sosiale media kanalene optimaliseres for å kommunisere effektivt?
  • Hvordan formidle tilbudet til Skeiv Verden på en engasjerende måte til de viktigste målgruppene
  • Handlingsplan for kommunikasjon (målgrupper, budskap, frekvens, kanaler)

For å sikre god forankring og implementering av kommunikasjonsplanen er det ønskelig at teamet arrangerer en workshop med deltagelse fra organisasjonens nøkkelpersoner og at Skeiv Verden tester ut og implementerer forslag fortløpende under prosjektet.

 

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, kommunikasjon, sosiale medier, tekstforfatter, markedsføring, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Februar 2022
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper