Skeiv Verden

Veien ut av skapet er lenger og mer brutal for mange med innvandrerbakgrunn!

Skeiv Verden gir trygghet, kompetanse og et fellesskap som gjør veien mot aksept og likeverd enklere.

Skeiv Verden hjelper en ekstremt utsatt gruppe og de gripende historiene er mange. Ønsket om å fortelle må veies opp mot brukernes behov for beskyttelse.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

For at alle skal kunne leve ut hvem de er, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, må Skeiv Verden bli synlige, påvirke opinionen og den politiske agendaen. Prospera har hjulpet dem ved å utforme Skeiv Verdens kommunikasjonsstrategi. Denne skal skape fundamentet for videre merkevarebygging, PR, lobbyvirksomhet og medietiltak.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pro bono prosjektleder Anne Kristin Diserud
  • Pro bono-konsulent: Geir Larsen
  • Pro bono-konsulent: Trine Lise Lyng
  • Pro bono prosjektmentor: Hege -Marthe Cordt Hansen

Prospera-teamet