SOS-Barnebyer

SOS Barnebyer har jobbet i 65 år for at alle barn skal ha et trygt hjem.

Kunnskapen de har opparbeidet seg i over 134 land tar de nå med seg hjem for å hjelpe norske barnevernsbarn. 6 av 10 søsken adskilles når de kommer i fosterhjem.

Dette vil SOS Barnebyer bidra til å begrense og har utviklet prosjektet UNDER SAMME TAK. I denne modellen flytter fosterbarn og fosterforeldre inn i et hus kommunen stiller til rådighet.

Der mottar de nødvendig støtte for at alle kan bo sammen og skape et nytt hjem for å sikre stabilitet i barnas oppvekst. Pilotprosjekt er i etablering med Ringerike, Drammen og Lillehammer kommune.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

SOS Barnebyer trengte Prosperas hjelp for å skalere UNDER SAMME TAK til andre kommuner.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder: Maria Hård af Segerstad
  • Pro bono-konsulent: Mia Buljevic
  • Pro bono-konsulent: Inger Marie Bø
  • Pro bono-konsulent: Morten Bruun
  • Pro bono-konsulent Birgitte Jordahl
  • Pro bono-prosjektmentor Klaus Breivik