Speiderne i Norge | Oslo

Speiderne i Norge

Speideren er en fritidsaktivitet som fokuserer på å gi barn og unge gode mestrings- og fellesskapsopplevelser. De kaller seg gjerne “verdens største vennegjeng” og en viktig del av speidingen er å bidra til å gjøre en forskjell for andre både lokalt og globalt. For mange unge er også speideren en viktig arena for ledertrening, fordi alle får lære tidlig å ta ansvar for både seg selv og andre. 

“Speiderne i Norge” er en sammenslutning av de to selvstendige speiderforbundene i Norge, Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere. Speiderne i Norge skal utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulig barn og unge opplever utvikling i et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metoder.

Speiderne i Norge samarbeider om et antall større arrangementer hvert år.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB .

Prospera-prosjektet

Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere samarbeider om en rekke store prosjekter og arrangementer. Blant annet skal de i 2024 vær verstkap for en europeisk leir med 5000 ungdommer, og i 2025 arrangeres det felles landsleir med opp mot 15 000 deltakere. Arrangementene involverer risiko knyttet til blant annet økonomi og ulike alvorlige hendelser som kan inntreffe. I dag organiseres samarbeidet og samarbeidsprosjektene gjennom en paraplyorganisering bestående av et styre med representanter fra begge forbund, vedtekter, årsmøte og et sekretariat som går på rundgang. 

Teamet skal:

  • Kartlegge de viktigste risikorfaktorene knyttet til samarbeidet  
  • Foreslå en eller flere løsninger til hvordan Speiderne i Norge best organiserer samarbeidet i framtiden. Aktuelle alternativer kan blant annet være å, etablere et felles selskap eller en organisasjon, skille ut arrangementene i egne juridiske enheter eller å inngå andre typer avtaler. Målet er en organsiering av samarbeidet som gir best mulig risikostyring og en tydelig fordeling av økonomisk og juridisk ansvar, med minst mulig administrativt byråkrati. 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Januar/februar
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter <holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1300 konsulenter fra ledende norske selskaper