Stiftelsen Erkenengler | Alltid med på laget 

Erkeengler ble etablert etter at barna Mikael (7) og Gabriel (1) brått ble revet bort i Lørenskog den 19. juli 2020. Barnas far, familie og en nær venn står bak minnefondet. Stiftelsen skal hedre guttene og gi dem evig liv gjennom bidrag til lokalmiljøet.

Erkeengler skal bidra til at alle barn og unge i Lørenskog og Rælingen kommune, uansett bakgrunn, skal få delta i lek og fritidsaktiviteter. Dette inkluderer alt fra å bygge lekeplasser og idrettsanlegg til å støtte og finansiere medlemsavgift til diverse fritidsaktiviteter for barn og unge fra lavtlønnende familier. Der barn og ungdom har et fritids- og aktivitetstilbud, er sjansen mindre for å bli rekruttert til kriminelle miljøer.

Erkeengler skal skape et godt og trygt miljø å vokse opp i. Prospera skal hjelpe med bærekraftig økonomi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Minnefondet har fått en pangstart, men for å sikre at organisasjonen forblir bærekraftig, skal Prospera-teamet hjelpe med en plan for bærekraftig økonomi.
Prospera-teamet skal:

 • Kartlegge nå-situasjonen (finansieringsmessig)
 • Kartlegge nåværende finansielle støttespillere, og potensiale for videre støtte.
 • Utarbeide en stakeholderanalyse, hvilke aktører er relevante å knytte seg opp mot strategisk og økonomisk?
 • Kartlegge ønsket aktivitetsnivå 3 år frem
 • Lage økonomisk prognose 3 år frem med to ulike scenarioer (høyt/lavt inntektsnivå)
 • Utvikle strategiske anbefalinger for å oppnå økonomisk bærekraft

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, økonomer, forretningsutvikler, organisasjonsutvikler, strateg, prosjektmentor

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: februar 2021
 • 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
 • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, økonomer, forretningsutvikler, organisasjonsutvikler, strateg, prosjektmentor

Vil du bidra i prosjektet for Erkeengler?
Svar på denne e-posten eller ring en av oss: 
Lene (92 16 06 95), Magnus (41 62 11 34) eller Stein Ove (90 69 02 81)


Prosjekt – Oslo