Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger

Har noen du står nær opplevd alvorlig sykdom? Det krever ofte mye av de nærmeste å være en støttespiller og hjelpe med små og store problemer i hverdagen. Pårørendesenteret.no er utviklet og driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger.

Dette er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for. Her finnes interessant fagstoff, gode tips og råd, informasjon om rettigheter og hjelpetilbud over hele landet. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer.

Selve senteret ligger i Stavanger, her tilbys pårørendeveiledning, kurs og undervisning til både pårørende og fagfolk.

Prospera-prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Prospera-prosjekt

Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger ønsker hjelp med markedsføring. Kommunikasjon er senterets aller viktigste aktivitet og et Prospera-team utvikle en markedsanalyse og markedsstrategi.

Markedsstrategien bør inkludere organisasjonens ambisjoner, visjon, misjon, en klargjørende SWOT, etiske retningslinjer for kommunikasjon, og identifisere de viktigste markedsføringsmessige dilemmaene.

Prosperas teamet utvikler en helhetlig markedsstrategi. Denne strategien skal lett kunne operasjonaliseres i en markedsplan slik den er definert av Hanne Sofie Hammer i innlegget hva skal en markedsplan inneholde.

Bli en del av Prospera-nettverket

Pro bono-team

  • Pro bono-konsulent Anne Marie Lofthus
  • Pro bono-konsulent Inger Hanne Vikshåland
  • Pro bono-konsulent Steinar Mangersnes
  • Pro bono-konsulent Siri Sparboe
  • Pro bono-konsulent Arfan Sabir
  • Pro bono-prosjektmentor Nina Heen

Prospera-team