Stiftelsen Petter Uteligger

Stiftelsen Petter Uteligger

Stiftelsen Petter Uteligger ble opprettet i 2016 av Sverre Hollie og Petter Nyquist. Formålet med stiftelsen er å skape lyspunkter for folk med rusutfordringer i hverdagen. Det kan være folk i aktiv rus, tidligere rusavhengige og pårørende.

Et lyspunkt kan være så mangt. Det avhenger av person og hvilken livssituasjon de befinner seg i. Et lyspunkt kan være alt fra et kinobesøk, en båttur, et påskeegg, en tur i klatreveggen, en hårklipp etc.  Fellesnevneren for et lyspunkt, er at det handler om å gi folk et avbrekk fra en ellers utfordrende hverdag. En positiv opplevelse som kan være med å skape glede og gode minner som man kan ta med seg videre.

Stiftelsen har ingen lokaler, og jobber derfor på gateplan samt administrerer fra hjemmekontor.  Sverre og Petter jobber frivillig og stiftelsen har en ansatt i en 50% stilling. I tillegg er det engasjerte initiativtakere som bidrar ytterligere rundt om i landet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Stiftelsen Petter Uteligger driftes i dag av et knippe ildsjeler som frivillig legger ned imponerende mye tid og krefter. Prosjektmålet er å bidra til langsiktig og bærekraftig drift. Leveransen inkluderer: 

  • Kartlegging av dagens drift, temaet skal gjennomføre en SWOT-analyse. 
  • Interessentanalyse: Hvem er mulige interessenter, hvem er støttespillere, fremtidige finansieringspartnere og mulige strategiske partnere? 
  • Foreslå en eller flere mulige bærekraftige drifts- og organisasjonsmodeller som tar hensyn til behovet for god drift, uten å miste stiftelsens sjel og nærhet til brukerne 
  • Prioritert handlingsplan for 2021 / 2022

 

I denne kampanjefilmen forteller stiftelsen mer om lysglimtene de skaper i hverdagen.

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Februar 2021
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper


Vil du delta i prosjekt for Stiftelsen Petter Uteligger?  Send en e-post eller ring en av oss:
Lene, lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)