Stiftelsen Stawisha Jamii

Stiftelsen Stawisha Jamii

Stawisha Jamii hjelper barn i Kenya med utdanning, med et spesielt engasjement for jenters muligheter.  Til sammen får 200 barn hjelp fra organisasjonen gjennom en planmessig og individuell oppfølging. Flere av barna er på sentrene 4-6 dager per uke. I tillegg arrangerer organisasjonen ukentlig idrettsdager på 3 offentlige skoler  og treninger på flere baner i Nakuru. Øyvind Haugen Wingan er initiativtaker og daglig leder med hovedsete i Kenya.  I Norge driftes stiftelsen fra Sundlandet i Trøndelag.  

Stiftelsen Stawisha Jamii er registrert stiftelse i Norge, medlem av Innsamlingskontrollen og godkjent som NGO i Kenya.  Hoveddelen av dagens inntekter kommer fra nære bedriftspartnere, skoler som arrangerer aktiviteter til inntekt, faddere og gaver og et samarbeid med appen Superinvite.  I Superinvite får kunder ved betaling mulighet til å gi et valgfritt beløp til Stawisha Jamii. Betalingsløsningen er et samarbeid mellom Stawisha Jamii og Superinvite og en API som kan benyttes av andre.

Prospera-prosjektet

Målet for prosjektet er å styrke inntektspotensialet for Stawisha Jamii via samarbeidspartnere som Superinvite (nettbaserte løsninger)  for at stiftelsen kan hjelpe enda flere i Kenya.

Teamet skal kartlegge og rangere potensielle samarbeidspartnere og utarbeide en plan og salgspresentasjon som stiftelsen kan benytte i sitt salgsarbeid mot potensielle samarbeidspartnere.

Pro bono-teamet:

  • Daniel Cardona
  • Grete Thorsdatter Svartvatn
  • Klaus Stafto
  • Marte Furnes
  • Sigmund Henningsen