Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård

Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård

Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård ble stiftet i 1997 og driver med økologisk gårdsdrift, pedagogisk formidling, grønt arbeid og grønn omsorg. Gårdens formål er å fremme økologisk tenkning, miljøvern og bærekraftig samfunnsutvikling. Det gjøres gjennom å dele kunnskap gjennom gårdens møtesteder og aktiviteter for sosiale, kulturelle og næringsmessige initiativ i forbindelse med dyrking, produksjon og omsetning av økologiske og sunne matvarer.

Gården har fokus på mestring basert på  en grunnleggende respekt og anerkjennelse av det enkelte menneske. Gjennom et samarbeid med NAV og Stavanger Kommune har gården et arbeidstreningstilbud for mennesker med psykiske lidelser hvor målet er å komme seg ut i ordinært arbeid. Gården har også praksisplass for funksjonshemmede. I 2011 ble det opprettet et samarbeid med Stavanger kommune om et aktivitetstilbud til barnehager og skoler i kommunen. Siden den gang har flere tusen barn og unge helt opp i videregående skole besøkt gården i sommerhalvåret. Prospera skal hjelpe med bærekraftig økonomi. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Prospera-prosjektet

Idag består virksomheten ved Ullandhaug Økologiske Gård av fire elementer: 1) Økologisk gårdsdrift 2) Pedagogisk formidling 3) Tiltaksarrangør for NAV og Stavanger kommune 4) Økologiske relaterte virksomheter. Samarbeidet med NAV og Stavanger Kommune har lenge vært den økonomiske ryggraden for gården. De langsiktige kontraktene med NAV og Stavanger kommune er ved utgangen, og for å kunne drifte og utvikle aktivitetene videre, er det nødvendig og se etter alternative inntektsstrømmer, og som gir en langsiktig økonomisk bærekraft. 

Prospera skal hjelpe med bærekraftig økonomi. Prosjektmålet er å bidra til langsiktig økonomisk sikkerhet samtidig som lavterskelaktivitetene kan beholdes. Teamet vil analysere virksomheten og foreslå en strategi som vil gjøre det mulig å oppnå en videre drift i balanse. Leveransen inkluderer:

 • Kartlegge dagens drift
  – Evaluere dagens ulike aktiviteter opp mot kost/nytte
 • Kartlegge potensialet for inntektsstrømmer, med fokus på aktiviteter som er i tråd med organisasjonens formål
  – Foreslå alternative finansierings-modeller
 • Handlingsplan for 2022    

Pro bono-teamet:

 • Anne K. Espeland
 • Ellinor Svela
 • Erik Ertsland Askvik
 • Espen Strand Henriksen
 • Janne Isene
 • Rita Grødeland
 • Sara Sahara