Stovner Bokseklubb

Stovner Bokseklubb

Det startet med en idé og syv medlemmer  og er i dag 160 utøvere og 8 trenere som drømmer om et eget treningslokale.  Klubben er en viktig møteplass for barn og unge i lokalmiljøet som gjennom ulike aktiviteter får trygge rammer der de kan være seg selv. Klubben har et stort engasjement for nærmiljøet, og har fått til mye gjennom frivillig innsats og begrensede midler.   Mye har blitt til på ren og skjær vilje samt sporadisk støtte, og  driftes i dag av et lite knippe ildsjeler som frivillig legger ned imponerende mye tid og krefter.  Nå ønsker de å vokse og utvikle seg videre. Mer info: stovnerbokseklubb.no

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB

Prospera-prosjektet

Prosjektmålet er å bidra til videre utvikling av klubben

  • Kartlegge nåsituasjonen inkludert SWOT (styrke, svakhet, mulighet, trusler), interessenter og Identifisere ønsket aktivitetsnivå
  • I tett samarbeid med styret og nøkkelpersoner utarbeide konkrete strategiske mål for de neste tre årene
  • Prioritert handlingsplan for 2021 / 2022

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, strategi, forretningsutvikling, økonomi, offentlige støtteordninger, drift av frivillig organisasjon, prosjektmentor

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Januar 2021
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1000 konsulenter fra ledende norske selskaper


Send en e-post eller ring en av oss: 
Lene lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34), Stein Ove, stein.ove@prosperastiftelsen.no (90 69 02 81)  eller Anita, anita@prosperastiftelsen.no, (47 22 74 51)