Sunnaasstiftelsen | Oslo

Sunaasstiftelsen

Når et menneske blir alvorlig skadet, blir livet snudd på hodet. Sunnaasstiftelsen hjelper barn og voksne med nedsatt funksjonsevne med å nå sitt potensiale og leve livet fullt ut.

Sunnaasstiftelsen er en privat ideell stiftelse som jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli i stand til å mestre sin livssituasjon, utvikle seg og leve gode og aktive liv. 

Stiftelsens arbeid er landsdekkende, og skal supplere og forsterke tilbudet i den offentlig finansierte helsetjenesten. De forener faglig kompetanse med likepersonsarbeid gjennom egne prosjekter som fremmer mestring, innovasjon og utvikling av ny teknologi som gir nye muligheter for deres målgrupper og gjennom forskningsprosjekter i samarbeid med anerkjente forskningsmiljøer som bringer rehabiliteringsfeltet fremover.

I tillegg er stiftelsen en tydelig samfunnsaktør som skal engasjere til debatt, øke kunnskap om muligheter for målgruppene og dele informasjon til personer utsatt for alvorlig skade eller sykdom og deres pårørende, kommunehelsetjenesten samt politikere og myndighetsapparatet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Pro bono-prosjektet

Sunnaasstiftelsen har økt sine inntekter og sitt aktivitetsnivå betraktelig de siste 3-4 årene. En av utfordringen er at mange av inntektene er ettårige og det gir manglende forutsigbarhet i forhold til aktivitetsnivå og ansettelser. I dag er prosjektlederne ansatt på 1 års engasjementer. Sunnaasstiftelsen ønsker å gjøre seg mindre sårbare om andelen av offentlig finansiering skulle avta. 

Sunnaasstiftelsen har i dag 6 samarbeidspartnere i næringslivet. De ønsker å utvide antall sponsorer/ samarbeidspartnere i næringslivet som kan bidra på langsiktige avtaler (eks 3 år) med verdi på 2-300.000 kroner.

Prosjektteamet skal

  • Kartlegge nåværende næringslivssamarbeid og utfordringer knyttet til dette.
  • Utarbeide en salgsstrategi for næringslivssamarbeid
  • Utarbeide en interessentanalyse og en leadsliste over potensielle samarbeidspartnere som vil  være i tråd med stiftelsens formål og virksomhet og begrunne dette.
  • Spisse Sunnaasstiftelsens budskap for å  kommuniserer det unike med sitt samfunnsoppdrag og blir en preferert samarbeidspartner for næringslivet
  • Utarbeide en handlingsplan for implementering av salgsstrategien

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: februar 2023
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper