Sykehusklovnene

Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Klovnene bidrar til positive opplevelser og pusterom for barn og unge i en ellers krevende livssituasjon. Sykehusklovnenes hovedmål er: “Alle barn innlagt på sykehus skal få besøk av sykehusklovner”
Sykehusklovnene kan fungere som barnas beskytter på sykehuset. De tar barneperspektivet, til barnets beste. De er der og lytter.

Prosperas prosjekt
Sykehusklovnene ønsket å øke antall mennesker i administrasjonen med to personer. Ettersom dette i utganspunktet er en liten organisasjon, er det viktig å finne rett person til rollene. Prospera sine erfarne konsulenter bisto og kvalitetssikret denne prosessen.

Prospera har tidligere donert flere prosjekter til Sykehusklovnene blant annet deres fireårs- vekststrategi.

“Prospera har hjulpet oss tydeliggjøre hovedmål og delmål. Før var det satte hovedmålet vårt (alle barn skal få besøk av sykehusklovner) bare et mål vi flirte litt av. Vi trodde egentlig ikke det var mulig, men alle organisasjoner skulle jo ha et mål. Prospera hjalp oss klargjøre og å se at vi faktisk kan oppnå denne virkeligheten. Dette er en virkelighet vi skal og må forholde oss til. Ikke bare et hårete mål. Vi er nå også i stand til å gå inn i nye sykehus på en mye tydligere måte. Vi er i stand til å fortelle styret hva vi trenger for å komme dit vi skal. Både økonomisk og med menneskelige ressurser. Vi har også nå fått mulighet til å tydeliggjøre veien mot hovedmålet vårt ovenfor våre scenekunstnerere. Styret har nå godkjent strategien Prospera utarbeidet for oss. Og vi har nå fått tilført styret et styremedlem med hjelp fra Prospera.

Når man driver en såpass fort voksende organisasjon stort sett alene så er den type hjelp uvurdelig. Denne type assistanse ville ellers vært en veldig stor utgift, utenfor mitt kompetanseområdet og kred mye av denne bittelille organisasjonens tid.”

Kristin Zachariassen
Daglig leder

Bli en del av Prospera-nettverket!