Tahirlekene

Tahirlekene er et forebyggende helsetiltak som tilbys barn på 6. trinn ved skoler i Norge. Aktivitetsdagen er inspirert av Tahir, som ble blind i en alder av 12 år, og som nå mestrer det utroligste -med litt hjelp fra andre. Med Tahir som et konkret eksempel og øvelsene der barna får prøve seg som både blind og ledsager, får de en unik forståelse for fysisk og psykisk mestring. Tahirlekene består av:

  • en annerledes aktivitetsdag for 6.trinn (en hel dag) med øvelser og samvær, samt
  • en forberedende time med klassene som skal delta, der de bl.a. får hilse på Tahir og høre hans historie.

Gjensidigestiftelsen har donert et Prospera-prosjekt til Tahirlekene.

Prosperas prosjekt

  • Kartlegg mulige virksomhetsformer/ driftsmodeller.
  • Legge frem forslag til en anbefalt driftsmodell (med nøkkelroller og organisering): synliggjøre inntektsmulighetene i driftsmodellen og forslag til innsalg overfor potensielle partnere.

Tahirlekene er et forebyggende prosjekt for barn som har pågått i 6 år, med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Prosjektet har hatt stor verdibetydning for målgruppen, og Gjensidigestiftelsen har sterke ønsker om at lekene skal leve videre når den økonomiske støtten uteblir. I denne forbindelse ble Prospera koblet til prosjektet med sine konsulenter.
De satte seg raskt inn i konseptet, opptrådte som en profesjonell partner og utførte oppdraget med faglig tyngde og nytenkning. Vi satte stor pris på samarbeidet og den oppmerksomhet de gav under samtalene. Konseptpresentasjon er nå overlevert med spennende og nytenkende løsninger for fremtidige Tahirleker.» Vidar Bøe, Ildsjel bak Tahirlekene -April 2016