Telemark landbruksselskap

Målet med Telemark landbruksselskap har i 240 år vært å bidra til en tidsmessig utvikling av landbruket i Telemark tufta på tradisjoner, ressurser og egenart.

Prospera-prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet utvikler en driftsmodell for Telemark landbruksselskap. Det er ønskelig å utvikle en driftsmodell der inntektene i større grad kommer fra formålstjenlige aktiviteter.

Bli en del av Prospera-nettverket

Pro bono-team

  • Pro bono-prosjektleder Marius Singstad Paalshaugen
  • Pro bono-konsulent Jan Christian Ryenbakken
  • Pro bono-konsulent Helle Johnsrud
  • Pro bono-konsulent Anders Jarlsby
  • Pro bono-konsulent Gunn Jorunn Sørum
  • Pro bono-mentor Eli Haugerud

Prospera-team