Tøyen Unlimited

Tøyen Unlimited er en nabolagsinkubator som støtter folk med innovative ideer på Tøyen om hvordan sosiale utfordringer kan løses i området ved hjelp av pakkene prøv det, bygg det, gjør det.

Pro bono-prosjektet

  • Kartlegge nå-situasjon (finansieringsmessig)
  • Kartlegge nåværende finansielle støttespillere, og potensiale for videre støtte
  • Kartlegge ønsket aktivitetsnivå 3 år frem
  • Lage økonomisk prognose 3 år frem med to ulike scenarioer (høyt/lavt inntektsnivå)
  • Utvikle strategiske anbefalinger for å oppnå økonomisk bærekraft

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

Prosjektleder: Kirsten Rasmussen
logistikk og transport erfaring fra Kuehne Nagel og Torvald Klaveness samt nyere utdannelse fra NTNU (masternivå, organisasjon og endring) og BI (SoMe+Digital forretningsforståelse)

Prosjektmedarbeidere:

  • Regine Larsen, Prosjektleder innen tjeneste og produktutvikling, Storebrand, Master i sosialt entreprenørskap, Hult International Business School
  • Hege Le Brun, Head of business development, Wenn AS, Master International Business, Grenoble Ecole de Management
  • Mona Strande, Salgskonsulent, Lang erfaring fra finans- og energibransjen med salg og relasjonsbygging, Siviløkonom, NHH
  • Per Nordahl, Organisasjons- og lederutvikling, Kulturutviklerne, Executive Master of Management, BI
  • Stina Birkeland, Director forretningsutvikling, Sopra Steria, Master of management, Innovation, BI

Prosjektmentor: Sven Kinden Iversen, Senior Rådgiver og styremedlem, HR Norge, MSc, Knowledge Management, Nord Universitet