Trofast Kirkens Bymisjon Trondheim

Trofast åpen barnehage er utviklet i samarbeid med Trondheim kommune. Trofast er et tilbud til familier med barn i alderen 0-8 år.

Målet er å skape en inkluderende og positiv møteplass for familiene.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prosjektmålet var å bidra til langsiktig drift og økonomisk sikkerhet. Teamet analyserte virksomheten og foreslo en strategi som vilel gjøre det mulig å oppnå forutsigbarhet.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-teamet

  • Pro bono-prosjektleder: Åshild Nyrønning
  • Pro bono-konsulent: Birgitte Gangmark Villmo
  • Pro bono-konsulent: Anne Dordi Alseth
  • Pro bono-konsulent: Peder E. Bjerkenås
  • Pro bono-konsulent: Hanne Kojen Andersen