Trøndelag Røde Kors, ABC

ABC skal bli en folkebevegelse for bedre mental helse! Vi har alle hørt grunnleggende ernæringsråd enten gjennom skolen, media eller helsevesenet, men hvorfor har vi ikke det samme for mental helse?

Tre små bokstaver kan være veien mot en felles forståelse for hvordan vi alle tar bedre vare på egen og andres mentale velvære: ABC, Act – Belong – Commit. ABC-programmet er utviklet av australske forskere.

Å gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfylt er oppskriften. Initiativet kommer fra Folkehelsealliansen.

Røde Kors er motoren. Rundt seg har de 36 andre allianseorganisasjoner som alle ønsker å bygge opp ABC-programmet på en nasjonal skala. De første kornene skal såes i Trøndelag.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

ABC-programmet er avhengig av god formidling gjennom målrettede kanaler. For å nå ungdom, er det ønskelig å bruke kommunikasjonskanalene alliansepartnerne allerede benytter, samt å hente ut de virkemidlene ABC-programmet i Australia og Danmark har utviklet, og som kan fungere mot norsk ungdom.

Teamet skal:

  1. Kartlegge kommunikasjonselementer som allerede er utarbeidet for den australske og danske befolkningen, og som er overførbar i bruk mot norsk ungdom
  2. Kartlegge hvordan alliansepartnerne per i dag kommuniserer mot ungdom (evt relevante kampanjer, kanaler, frekvens og format)
  3. Utvikle kommunikasjonsmessige anbefalinger og prioriteringer ut fra dette materialet, og om kapasitet, utvikle spesifikke kommunikasjonsmessige anbefalinger opp mot event.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder, Anniken Aasen
  • Pro bono-konsulent, Anne Guri Solem
  • Pro bono-konsulent, Maria Davis
  • Pro bono-konsulent, Ragnhild Erlandsen
  • Pro bono-konsulent, Anja Svensson
  • Pro bono-prosjektmentor, Eva Skulbru Eriksen