Trøndelag Røde Kors, ABC

ABC skal bli en folkebevegelse for bedre mental helse! Vi har alle hørt grunnleggende ernæringsråd enten gjennom skolen, media eller helsevesenet, men hvorfor har vi ikke det samme for mental helse?

Tre små bokstaver kan være veien mot en felles forståelse for hvordan vi alle tar bedre vare på egen og andres mentale velvære: ABC, Act – Belong – Commit. ABC-programmet er utviklet av australske forskere.

Å gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfylt er oppskriften. Initiativet kommer fra Folkehelsealliansen.

Røde Kors er motoren. Rundt seg har de 36 andre allianseorganisasjoner som alle ønsker å bygge opp ABC-programmet på en nasjonal skala. De første kornene skal såes i Trøndelag.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

ABC-programmet trengte Prosperas hjelp for å starte spredningen av det viktige budskap. Målet var at alle i Norge skal kjenne til denne enkle, og effektive, men ikke-stigmatiserende metoden for god mental helse. Teamet utformett en trinnvis handlingsplan fra dagens oppstartssituasjon til endt prosjektperiode om 3 år.

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder, Anniken Aasen
  • Pro bono-konsulent, Anne Guri Solem
  • Pro bono-konsulent, Kathrine Bjertnæs
  • Pro bono-konsulent, Camilla Juul
  • Pro bono-konsulent, Ann Elisabeth Wedø
  • Pro bono-prosjektmentor, Inge Hovd Gangås