Trondheim bordtennisklubb | Trondheim

Trondheim bordtennisklubb

En sport som kan drives i fellesskap uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og nivå bidrar til mindre utenforskap i samfunnet. Trondheim bordtennisklubb (TBK) har som mål å skape en trygg og inkluderende kultur og gi gode opplevelser og mestringsfølelse for alle. Klubben ble startet opp av styreleder Rolf Erik Paulsen for 20 år siden, er blant Norges 3 største bordtennisklubber og gjør seg bemerket i flere nasjonale mesterskap. TBK tilbyr en rekke aktiviteter; daglig organiserte treninger, drop in,  sommeraktivitet for barn og unge der de også skaper sommerjobber samt ulike para- og inkluderingsprosjekter. TBK arrangerte NM i 2021 med 200 deltakerer og hvor 50 spillere fra egen klubb deltok. Prosperastiftelsen skal hjelpe dem med bærekraftig drift.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Meld din interesse for prosjektet!

TBK har i underkant av 300 medlemmer, 1 heltidsansatt trener, ca. 6 trenere på timesbasis og et frivillig styre med 8 medlemmer. Daglig ledelse av klubben gjøres på dugnadsbasis, hovedsakelig av styreleder med noe bistand fra andre. Antall medlemmer er i vekst og i 2018 fikk klubben er helt ny hall som gir stort potensiale for økt aktivitet. TBK ønsker og ser mange muligheter for vekst men har begrensede ressurser til å gjennomføre. Det er også fare for slitasje på nøkkelpersoner pga betydelig dugnadsinnsats over mange år. Målet er å få inn en daglig leder i 100% stilling men økonomien i klubben tillater ikke det pt. Klubben ønsker å få til en bærekraftig grunndrift som muliggjør bærekraftig vekst. 

Pro bono teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i TBK;

  • Gjennomføre en situasjonsanalyse av eksisterende organisasjonsstrategi, -struktur og arbeidsmåte. Gjerne ved bruk av en SWOT analyse.
  • Utarbeide et fremtidig målbilde for organisasjonen 3 år frem i tid, dvs. hvilke mål, strategi og arbeidsmåte skal organisasjonen ha. Dette kan feks. gjøres gjennom en workshop.

Utarbeide en konkret handlingsplan for 2023 med prioritering og timing for hvordan TBK kan jobbe strukturert på vei mot det ønskede fremtidige målbilde

 

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, organisasjonsutvikling, forretningsutvikling, strategi, erfaring med frivillig arbeid/organisasjoner, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Trondheim
  • Oppstart: august/september
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsen sin administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper