Trygg trafikk

Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som jobber for økt trafikksikkerhet for alle trafikanter, og med hovedansvar for trafikkopplæring barn og unge. Trygg Trafikk sin rolle i Innlandet fylke er å jobbe for at ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken.

Prospera skal nå hjelpe Trygg Trafikk med å kartlegge hvordan “nudging” kan brukes til å gi befolkningen “et dytt” i riktig retning knyttet til trafikksikkerhet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Trygg trafikk har en sentral rolle i å formidle hva innbyggere kan gjøre for å være trygge i trafikken. Gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid er gode resultater nådd, men arbeid gjenstår for at alle skal være trygge.

Nå ønsker Trygg trafikk svar på om nudging kan være relevante verktøy for å nå enda flere og å oppnå enda bedre resultater.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pro-bono prosjektleder Jan Glad Søstuen
  • Pro-bono konsulent Mathias Apeland
  • Pro-bono konsulent Ole-Harald Nafstad
  • Pro-bono konsulent Hilde Mobekk
  • Pro-bono konsulent Marie Moksnes
  • Pro-bono prosjektmentor Ann-Karin Skogen