Trygghetspatruljen

Trygghetspatruljen er et tiltak for å skape trygghet for eldre innbyggere. En patrulje bestående av to pensjonister besøker eldre i sitt nærområde og gir råd og veiledning om enkle grep som gir en tryggere hverdag.

Med seg har de en spesialdesignet trygghetssekk med sjekklister for god sikkerhet hjemme og eksempler på smarte hjelpemidler. Det kan handle om å enkle grep som å teipe tepper for unngå fall, installere komfyrvakt og lignende.

Trygghetspatruljen er et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Bydel Alna, Skadeforebyggende Forum, lokale frivillighetssentraler og seniorsenter.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Oslo Kommune.

Prospera-prosjektet

Målet for prosjektet er å skape enda bedre frivillighetsopplevelser for eldre frivillige i Trygghetspatruljen.

Teamet skal kartlegge frivillighetsreisen fra et brukersentrert perspektiv. Teamet skal ha fokus på hvordan de viktigste interaksjonspunktene mellom organisasjonen og de frivillige kan utvikles.

Teamets arbeid skal ta utgangspunkt i data og erfaringer som allerede er samlet inn i prosjektet.

Bli en del av Prospera-nettverket.

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder: Jarle Nerland
  • Pro bono-konsulent: Andreas Bergli Sætre
  • Pro bono-konsulent: Gaute Kokkvoll
  • Pro bono-konsulent: Julie Louise Johnsen
  • Pro bono-konsulent: Ole Thomas Torresen
  • Pro bono-prosjektmentor: Maria Hård af Segerstad