TurVerket I Trondheim

Vil du bidra til at flere unge får oppleve trygghet, kunnskap og glede av å være ute i naturen?

Friluftsliv er en av de enkleste og billigste aktivitetene man kan bedrive, men mange er usikre på hvor de skal begynne. TurVerket tar ungdom i alderen 15-25 med på gratis aktiviteter, turer og turlederkurs. Mangfold og inkludering er sentralt; her blir ungdom kjent på tvers av kultur og bakgrunn, og finner glede i det å være ute i naturen – sammen.

TurVerket startet i 2020 og er et samarbeid mellom Trondhjem Turistforening og Fellesverket v/ Trondheim Røde Kors. Mange unge i alderen 15-25 manglet et fritidstilbud under pandemien. TurVerket ble derfor startet som et tilbud for å inkludere unge som av ulike årsaker ikke hadde kjennskap til det å gå på tur.

I TurVerket er det de unge selv som står for ledelsen av turer og aktiviteter. Frivillige ungdommer får kurs og opplæring i hvordan bli trygge turledere. Per i dag foreligger det ingen struktur eller systematikk i mottakelse av nye frivillige, og hvordan den enkelte frivillige møtes avhenger av hvem som er på jobb, og når på året vedkommende melder seg inn.

Prosperastiftelsen skal bistå TurVerket med optimalisering og systematisering av onboardingprosessen for nye frivillige.


Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. 

 

Meld din interesse for prosjektet her!

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å redusere antall frivillige som faller fra på grunn av manglende oppfølging etter innmelding, samt å sørge for at de frivillige ressursene oppfølges gjennom hele året slik at de fortsetter å være aktive frivillige så lenge som mulig.

Teamet skal:

 • Kartlegge og vurdere TurVerket sin onboardingsprosess for nye frivillige 
 • Kartlegge de frivilliges behov og ønsker gjennom kvalitative intervjuer for å identifisere kritiske interaksjonspunkter
 • Basert på denne innsikten, utarbeide et årshjul med konkrete tiltak og struktur for kommunikasjon og aktiviteter rettet mot nye og eksisterende frivillige 

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder,  HR, kommunikasjon, prosessledelse, tjenestedesign, prosjektmentor 

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Trondheim
 • Oppstart: Aug/sep 2023
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper


Deltagelse i Prosperastiftelsen vil gi deg:

 • Mulighet til å lære nye metoder og verktøy gjennom tverrfaglige prosjekter
 • Del av et tverrfaglige team skreddersydd til oppgaven som skal løses
 • Prosjekter gjennomføres både i fysiske og digitale møteplasser
 • Mulighet til å bidra med ditt hjerte og hjerne for å skape samfunnsnytte sammen med mange hyggelige mennesker