Tverga

Aktivitetstiltak gjennom den organiserte idretten treffer kun 20-30 % av befolkningen.
Rundt omkring i lokalsamfunnene i Norge sitter mange ildsjeler med ideer som kan bidra til at flere får en mer aktiv hverdag. Skaterne som drømmer om en skatepark, turgåerne som kunne tenke seg utendørs treningsapparater og ungdomskoleelevene som er lei av å sitte på mobilen i storefri og drømmer om et parkouranlegg i skolegården.

Men hvordan går den som ikke har et idrettslag i ryggen fram for å skaffe anleggsmidler og gjøre sin stemme hørt i kommunale planprosesser?

Den frivillige organisasjonen Tverga veileder og støtter de som har ideer og initiativ til anlegg for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Gjennom å tilby kunnskap, nettverk, profesjonell veiledning og verktøy bidrar Tverga i utviklingen av aktive lokalsamfunn med attraktive møteplasser for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.

Tverga har bistått i arbeidet med å utvikle lokale aktivitetsparker, aktivitetshus og nærmiljøanlegg. Prospera skal hjelpe med å nå ut til enda flere lokale ildsjeler i hele landet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB

Prospera-prosjektet

Tvergas hovedmålgrupper er 1) ildsjeler (enkeltpersoner, utøvere eller miljøer som engasjerer seg for å utvikle egenorganisert aktivitetstilbud der de bor), og 2) kommuner.

Tverga har et godt utviklet tilbud til den som har behov for rådgivning, for eksempel om hvordan man påvirker en kommunal planprosess, hvordan man løfter fram ulike miljøers behov for aktivitetsanlegg i nærmiljøet og gode metoder for medvirkning.

For at Tverga skal lykkes med sitt oppdrag er det viktig at de når ut til lokale ildsjeler i hele landet.

Prospera-teamet skal hjelpe med en plan for hvordan Tverga best formidler sitt tilbud til lokale ildsjeler i hele landet. Leveransen skal inneholde:

  • Hvordan nå ut til de ulike målgruppene?
  • Hvor mange er det ønskelig og mulig å nå ut til?
  • Hvilke arenaer (fysiske og digitale) og kanaler er mest effektive for å nå målgruppene?
  • Funnene oppsummeres i en handlingsplan

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: februar 2021
  • 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, kommunikasjon, markedsføring, samfunnsgeograf, strategi, prosjektmentor

Vil du bidra i prosjektet for Tverga?
Svar på denne e-posten eller ring en av oss: 

Lene (92 16 06 95), Magnus (41 62 11 34) eller Stein Ove (90 69 02 81)