Ung Info

UngInfo er et informasjons- og veiledningssenter i Møllergata 3, som gir ungdom tilrettelagt informasjon slik at de skal kunne ta informerte valg i egne liv.

UngInfo drives av Barne og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), som er en paraplyorganisasjon for 64 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.

UngInfo har eksistert i 25 år med støtte fra Oslo kommune.

Prospera-prosjektet ble gjennomført med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet hjalp UngInfo med å utvikle kommunikasjonsstrategi. UNGinfo ønsker å nå unge, samt skoler og rådgivere som er sentrale i å knytte UNGinfo opp mot ungdom. Leveransen innebærer:

  • hvordan formidle UngInfos innhold
  • hvordan øke trafikk
  • hvordan nå de yngste i målgruppen?

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

Prosjektleder: Amna Quereshi Miltvedt

Team:

  • Are Syvertsen
  • Johanna Puustinen
  • Lena Simone Jensen
  • Øivind Breen
  • Lene Fjellheim

Prospera-team

UngInfo:

“Samarbeidet med Prospera har gitt UngInfo en mer definert måte å kommunisere tilbudet vårt på. Det har vært viktig for oss å få inn kompetanse utenfra, slik at vi kritisk kunne vurdere vårt budskap ut fra et markedsføringsperspektiv. Etter samarbeidet har vi blitt tydeligere, og vi ser at det nytter! At UngInfo ble inkludert gjennom hele prosessen var utrolig nyttig. Takk for så godt samarbeid!“