Ung Info

UngInfo er et informasjons- og veiledningssenter i Møllergata 3, som gir ungdom tilrettelagt informasjon slik at de skal kunne ta informerte valg i egne liv.

UngInfo drives av Barne og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), som er en paraplyorganisasjon for 64 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.

UngInfo har eksistert i 25 år med støtte fra Oslo kommune.

Prospera-prosjektet ble gjennomført med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet hjalp UngInfo med å utvikle kommunikasjonsstrategi. UNGinfo ønsker å nå unge, samt skoler og rådgivere som er sentrale i å knytte UNGinfo opp mot ungdom. Leveransen innebærer:

  • hvordan formidle UngInfos innhold
  • hvordan øke trafikk
  • hvordan nå de yngste i målgruppen?

Prospera-teamet

Prosjektleder: Amna Quereshi Miltvedt

Team:

  • Are Syvertsen
  • Johanna Puustinen
  • Lena Simone Jensen
  • Øivind Breen
  • Lene Fjellheim