Ung Kreft

Som ungdom og ung voksen er man i rask utvikling og skal oppnå mye på kort tid: finne seg selv, bli ferdig utdannet, få sin første jobb, bygge nettverk og kanskje stifte familie. Når man får kreft midt i livets mest hektiske fase, kan avstanden til jevnaldrende bli stor. Vennene fortsetter å utvikle seg, mens en selv står på pause.

Ung Kreft arbeider for at unge kreftrammede mellom 15 og 35 år og pårørende skal ha det bra. Organisasjonen arrangerer aktiviteter sentralt og lokalt og lager et inkluderende fellesskap for deres medlemmer.

Organisasjonen er drevet på frivillig basis av unge som selv har opplevd kreft på nært hold og er tilgjengelig for for mennesker som er trenger å snakke med eller møte noen i samme situasjon.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Grieg Foundation.

Prospera-prosjekt

Prospera-teamet hjalp Ung Kreft med frivillighetsreisen, med spesielt fokus på hvordan organisasjonen kunne få flere aktive medlemmer til sine aktiviteter. Målet var å utvikle enkle prosedyrer som ivaretar de frivillige på en bedre måte enn i dag.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team

  • Pro bono-prosjektleder: Arild Ulseth
  • Pro bono-konsulent, Prosper Kwei-Narh
  • Pro bono-konsulent, Elin Solberg
  • Pro bono-konsulent, Gørill Tomren
  • Pro bono-prosjektmentor, Jens Hesselberg
  • Pro bono-konsulent, Eirill Wiik

Prospera-team