Ung på Fjorden | Sandefjord

Ung på Fjorden

Synes du også det er viktig at unge føler seg trygge på sjøen? Mestring, fellesskap og inkludering står i sentrum når Ung på Fjorden inviterer medlemmene sine inn til spennende aktiviteter!

Ung på Fjorden gir unge i alderen 13-16 år en helt unik mulighet til å nærme seg sjøen og båtkulturen på en forsvarlig måte. Dette gjør de ved å tilby aktiviteter som motorlære, knuter, førstehjelp, seiling, vannski, plukking av søppel, fisking med mer. 

Ung på fjorden ble startet for ca 1 og et halvt år siden og er blitt et verdifullt fritidstilbud for mange unge. Fokuset på fellesskap, psykisk helse, mestring og de gode samtalene går hånd i hånd med aktivitetene.  Det er to voksne frivillige, samt en frivillig ungdom som gjennomfører og leder aktivitetene. Ung på Fjorden mottar midler fra blant annet Gjensidigestiftelsen og andre lokale samarbeidspartnere. I tillegg har de et samarbeid med RØFF (Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp). Et av målene til Ung på Fjorden er at foreningen ikke skal være for personavhengig, og at de skal bli mer økonomisk selvstendige. 

Prosperastiftelsen skal hjelpe Ung på Fjorden med bærekraftig drift. 


Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

 

Meld din interesse for prosjektet!

Pro bono-prosjektet

Hver onsdag er Ung på Fjorden i aktivitet, enten det er i verkstedet på høsten/vinteren eller ute på vannet på sommeren. I dag har Ung på Fjorden 20 medlemmer, men de har ønske om å vokse i både medlemsmasse og antall frivillige. Det kan variere stort i hvor mange som møter opp og hvilke aktiviteter som er på agendaen. Målet for dette prosjektet er at Ung på Fjorden skal få et tydelig fundament som kommuniserer hva de er og hva de skal fokusere på fremover. Foreningen ønsker hjelp til å sette noen rammer rundt aktivitetstilbudet og komme frem til en bærekraftig driftsmodell. 

Pro bono teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Ung på Fjorden: 

  • Definere formål, visjon, aktiviteter og målgruppe for Ung på Fjorden 
  • Se på dagens driftsmodell og komme med forslag til forbedringer ihht punkt 1
  • Lage en konkret handlingsplan for bærekraftig drift for de neste 12 månedene med prioritering og timing

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, organisasjonsutvikling, forretningsutvikling, organisasjonsarbeid, entreprenørskap, økonomi, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Sandefjord/Vestfold
  • Oppstart: September 
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper