Ungdomsjobb

Ungdomsjobb

Ungdom er i en sårbar livsfase. Mange ungdom faller utenfor samfunnet av ulike grunner Det første møtet med arbeidslivet er for mange avgjørende for å lykkes videre i livet. Inkludering og jobbskaping for ungdom er et uttalt mål. Mange ideelle organisasjoner bidrar i dette arbeidet gjennom å tilby lønnede deltidsjobber til ungdom. Prospera ønsker å kartlegge hva ideelle organisasjoner kan gjøre for økt jobbskaping for unge. Hvilke organisasjoner jobber med dette i dag? Hva har de fått til og hva skal til for å lykkes med dette arbeidet? Hvordan jobber man for inkluderende rekruttering av unge arbeidstakere? Hvilke barrierer finnes? Hva kan det betyr for organisasjon, hvilke krefter kan det utløse? Prosjektet vil foregå over 3 måneder, og vil være heldigitalt.  Målet med prosjektet er å utarbeide et veikart for organisasjoner som ønsker å satse på ungdomsjobber.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal invitere til tre sesjoner der organisasjonene som deltar i prosjektet møtes og trekkes gjennom et strategisk seminar. Seminaret skal inneholde SWOT-kartlegging i felleskap for å se hvordan de ulike tiltakene kan spille hverandre bedre, og spre deres innsikt og verktøy til andre organisasjoner. Teamet fasiliterer møtene og sammenfatter alt i sluttrapport. Prosjektet avsluttes med webinar/seminar/rapportpresentasjon

Sesjon 1
Organisasjonene blir kjent og lager en prioritering over hvilke verktøy og tiltak som er viktigst for å skape jobber for ungdom:

  • løfte frem hvilke utfordringer de ulike organisasjonene opplever.
  • Løfte frem de to viktigste suksesskriteriene for å lykkes
  • Identifisere hvilke organisasjoner som har lykkes med å inkluderende rekruttering og hvordan de har gjort dette

Sesjon 2
Organisasjonene blir kjent og utvikler unike SWOTs og deler funnene. Lager matrise fra SWOT der man ser hvilke organisasjoner som har styrker de kan hjelpe organisasjoner med tilsvarende svakheter og omvendt.

Sesjon 3
Organisasjonene lager et veikart for andre organisasjoner som vil skape jobber for ungdom.

Pro bono-teamet:

  • Anne-Mette Olaussen
  • Arne Opsal
  • Faysal Ahmed Dhali-Lund
  • Geir Voldmo
  • Kerstin Silvia Syba
  • Solveig Christensen
  • Terrie Miller