Ungt Entreprenørskap Rogaland

Ungt Entreprenørskap hjelper barn og unge til å tenke nytt og skape verdier. Gjennom elevbedrift får elever og studenter omsette ideer til praktisk handling.

Evnen til entreprenørskap kan trenes, og Ungt Entreprenørskap jobber derfor for at flest mulig elever og studenter skal få entreprenørskapsopplæring.

Ungt Entreprenørskap Rogaland vokser og trenger hjelp med langsiktig og stabil økonomi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank.

Prospera-prosjektet

Prospera skal hjelpe Ungt Entreprenørskap Rogaland utarbeide strategi for forutsigbar finansiering gjennom samarbeid med bedrifter.

Slik skal organisasjonen opprettholde leveranse og kvalitet nå som organisasjonen har hatt, og fortsetter å ha, en rask vekst i antall elever som får mulighet til å ta del i entreprenørskapsopplæringen.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Steinar Mangersnes
  • Pål Oftedal
  • Zhong Wei Wang
  • Gjertrud Lindberg
  • Elin Bergsåker Sola
  • Kristin Engh

Teambilde