Ungt Entreprenørskap Vestland | Bergen

UE Vestland

Har du lyst til å hjelpe fremtidens generasjoner, som skal bygge en verden der bærekraft skal gå i tospann med verdiskapning?

Ungt Entreprenørskap Vestland er en ideell forening, eid av medlemmer som utgjør kommunene i fylket. De er finansiert over statsbudsjettet, fylkeskommune og kommuner samt også private samarbeidspartnere. 

Alle midlene de får inn skal omsettes i aktivitet for elever og lærere, de er altså non-profit organisasjon. De er på oppdrag fra regjeringen og skoledirektøren i fylket som ønsker at så mange skoler som mulig skal ta deres undervisningsprogram i bruk.

UE sitt  formål:

 • Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv  
 • Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i
 • næringslivet  
 • Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet  
 • Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet  
 • Styrke samhandling i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene  
 • Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng


Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebanken Vest.

Pro bono-prosjektet

Bakgrunnen for dette prosjektet er en konsulentrapport utarbeidet for UE Norge. Denne rapporten har analysert hele UE sin aktivitet i relasjon til sine samarbeidspartnere i Norge, og sett på muligheter og utfordringer rundt dette. Målet med Prosperastiftelsen sitt prosjekt er å hjelpe UE Vestland å operasjonalisere denne rapporten til praktisk arbeid i regionen.

Rapporten bygger på intervjuer med flere av UE sine ansatte i de ulike fylkene, samt intervjuer med eksisterende og tidligere samarbeidspartnere.

Prosjektet skal levere:

 • Utarbeide en situasjonsbeskrivelse  av UE Vestland  sitt eksisterende arbeid mot samarbeidspartnere i dag  gjennom en SWOT analyse eller annet lignende verktøy.
 • Basert på funnene over utarbeide en markedsplan rundt UE Vestland sitt arbeid mot aktuelle næringslivspartnere.  Inkl.  presentasjoner, salgsargumenter, prismodeller, informasjon til bruk på hjemmeside og en shortliste med potensielle samarbeidspartnere.

 

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Bergen
 • Oppstart: Januar/Februar 2023
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper