Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. UE er en brobygger mellom skole og arbeidsliv, med programmer fra grunnskole til høyere utdanning, innen områdene entreprenørskap, jobbtrening og personlig økonomi. UE består av en nasjonal enhet og 12 selvstendige fylkesorganisasjoner.
Ett av disse programmene, Studentbedrift, gir studenter kompetanse om bedriftsetablering gjennom oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Programmet kan også tilpasses til å fokusere på kun enkelte faser eller områder som bidrar til å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter. UE vet at programmet har en stor samfunnsnytte nasjonalt og regionalt, og trenger nå hjelp til å synliggjøre verdien og nytten.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB.

Prospera-prosjektet

Målet for prosjektet er å synliggjøre verdien og samfunnsnytten av programmet  Studentbedrift, både nasjonalt og regionalt, for interessentene (politikere, det offentlige, høyere utdanningsinstitusjoner, samarbeidspartnere, studenter og forelesere).

Teamet skal vurdere studentenes opplevde nytteverdi 2-3 år etter at de avsluttet arbeidet med sine studentbedrifter, og gi anbefalinger til en fremtidig modell for innhenting og bruk av denne type innsikt, samt hvordan Studentbedrift kan følges opp av Ungt Entreprenørskap og utdanningsinstitusjonene i etterkant av utdanningen for å gi deltakerne faglig påfyll og læring.

Teamet skal kvalitativt og kvantitativt innhente informasjon om bl.a. 

  • Hvilke kunnskaper og ferdigheter fra arbeidet med Studentbedrift oppleves som viktige i arbeidslivet?
  • Hva betydde Studentbedrift for kandidatenes personlige utvikling?
  • Er det noe som burde endres med tanke på format og innhold i arbeidet med Studentbedrift som en del av utdanningen kandidatene gjennomførte?

Ønsket kompetanse i teamet:

Prosjektleder, samfunnsviter, entreprenørskap, markedsanalyse, konsulenterfaring, prosjektmentor

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Januar 2021
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1000 konsulenter fra ledende norske selskaper


Send en e-post eller ring en av oss: 
Lene lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)