Vær Stolt Holmlia

Vær Stolt er en ideell organisasjon som arbeider for integrering, involvering og mangfold i bydel Søndre Nordstrand. Hvert år arrangerer de Vær Stolt-festivalen på Holmlia, en viktig møteplass for alle i bydelen.  Selve festivalen er viktig, men minst like viktig er arbeidet frem mot festivalen som engasjerer mange ungdommer og andre frivillige. De har også et fritidstilbud for ungdom i nærmiljøet, et tilbud de ønsker å forsterke og videreutvikle.

Kjenner det i Holmlia
Kjenner det i Holmlia hjerte
Hjertet av Holmlia
Bare Vær Stolt
Vær Stolt

Fra festival-låta Vær Stolt, Makosir

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet
Vær Stolt ble startet i 2007 og driftes av et knippe ildsjeler med finansiell støtte fra ulike stiftelser og bydelen. Nå ønsker de en utvidelse av tilbudet. Prosjektmålet er å bidra til langsiktig og bærekraftig drift av Vær Stolt, både som festival og en økt satsing på fritidstilbudet for ungdom. Leveransen inkluderer: 

  • Kartlegging av dagens drift, teamet skal gjennomføre en SWOT-analyse.
  • Mulighetsanalyse basert på eksisterende ideer / planer for fremtiden
  • Interessentanalyse: Hvem er mulig interessenter, hvem er støttespillere, fremtidige finansieringspartnere og mulige strategiske partnere? 
  • Foreslå en eller flere mulige bærekraftige organisasjonsmodeller og utarbeide et Business Canvas
  • Prioritert handlingsplan for 2021 / 2022

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, forretnings- og organisasjonsutvikling, management consulting, økonomi, strategi, offentlig sektor, prosjektmentor.

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Mars 2021
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper

Vil du bidra i prosjektet for Vær Stolt Holmlia? Ta kontakt:
Lene (92 16 06 95), Magnus (41 62 11 34) eller Stein Ove (90 69 02 81)