Vardesenteret | Bergen

Vardesenteret

Har du eller noen av dine nærmeste vært utsatt for kreft, enten som pasient eller pårørende?

Kan du tenke deg å bidra til at familier, der mor eller far har kreft, får god oppfølging og opplever samhold med andre i samme situasjon?

Vardesenteret er en møteplass for alle som er rammet av kreft.  Vardesenteret er et samarbeid mellom Kreftforeningen og helseforetakene. Du er like mye velkommen om du er pårørende, etterlatte, nåværende eller tidligere kreftpasient.

Vardesenteret har i dag forskjellige typer tilbud til sine gjester. Fysisk aktivitet, rettigheter og økonomi, mat/kosthold, kurs foredrag osv.

Vardesenteret ønsker nå å etablere tilbudet “Familiehelg for kreftutsatte familier”. Dette tilbudet eksisterer ikke i dag. Tilbudet vil være rettet inn mot  familier der mor eller far har kreft, og er i behandling. Under forutsetning av finansiering er det planlagt oppstart av dette prosjektet i  januar 2024.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebanken Vest

 

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å etablere en prosjektplan for tiltaket “Familiehelg for kreftutsatte familier”. Denne planen skal både kunne benyttes som et konkret arbeidsverktøy for det nye tiltaket og som underlag til søknader rundt finansiering.

Dette betyr at vi skal levere:

  • Plan for innhold og organisering av tiltaket
  • Ressursplanlegging i drift
  • Budsjett for tiltaket
  • Dokument som grunnlag for søknader om finansiering
  • Utarbeide liste over potensielle finansieringspartnere

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Bergen
  • Oppstart: Februar 2023
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1300 konsulenter fra ledende norske selskaper