Veivalget

Veien ut av rusmisbruk er lang og hard. Dessverre opplever mange at også veien tilbake til misbruk er kort.

Mange organisasjoner og innsatser jobber med avrusning, men hva skjer etterpå? Det mangler gode tilbud for å forhindre tilbakefall.

Veivalget er et tilrettelagt program for den som sitter i fengsel eller gjennomfører en alternativ straffereaksjon over flere måneder. Veivalget er en del av IOGTs ANTA-program sammen med aktivitetstilbudene Support`n og Kafè Klar.

Gruppene ledes av personer med egen erfaring innenfor området, som har fått opplæring og kursing. Kurset er lagt opp slik at den straffedømte kan reflektere i ro og mak over sin egen livssituasjon og finne andre løsninger på sine utfordringer enn rus og/eller kriminalitet.

Deltagere i Veivalgprogrammet kan fortsette med kurs og sosiale aktiviteter når de løslates fra fengsel.

Veivalget er en del av IOGTs arbeid for å støtte personer som ønsker å bli rusfrie.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Veivalget ønsker å nå flere med sine kurs og programmer. Prospera-teamet skal hjelpe med en kommunikasjonsstrategi.

Målet er å synliggjøre verdien Veivalget har for de som deltar i programmet og for samfunnet som helhet.

Prospera-team

  • Bente Mølmann
  • Frida Feyer
  • Arild Aspøy
  • Helene Jellestad
  • Fredrik Blom
  • Janne Tyskø D’Arcy
  • Per Birger Evensen