Veiviser – Kirkens Bymisjon Østfold

Veiviser – Kirkens Bymisjon Østfold

Kirkens Bymisjon  er opptatt av å legge til rette for et varmere og mer inkluderende samfunn. Gjennom “Veiviser” ønsker Kirkens Bymisjon å skape møter der nyankomne kan ta del i fellesskapet og få være en ressurs i sitt eget nærmiljø. 

I Veiviser settes grupper på tre og tre sammen  bestående av; en som har bodd i Norge i kort tid,  en som har bodd i Norge i hele sitt liv og en person med migrasjonsbakgrunn. Målet er å myndiggjøre deltakerne gjennom å bli kjent, få et utvidet nettverk, gjøre ting sammen, praktisere norsk og bedre forstå de norske samfunnskodene.

Gruppene møtes 2-4 ganger i måneden og gjør sosiale, kulturelle, sportslige eller andre aktiviteter. Det kan være alt fra å lage mat hjemme hos hverandre, dra på kafébesøk, bowle, gå turer og trene til å gå på kino eller konsert. Gruppene praktiserer norsk og blir bedre kjent med det norske samfunnet. 

Veiviser programmet finnes i dag på ca. 12 steder, inkludert Fredrikstad.  Det foreligger planer om utvidelse til Mysen, Sarpsborg og Moss. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Prospera-prosjektet

Veiviser har til nå fått finansiell støtte gjennom bl.a. TV aksjonen ut 2021. Nå må det arbeides mot å etablere andre finansieringskilder.  I dette arbeidet er det viktig å kunne vise til programmets effekt og nytte for de ulike deltakerne (nyankommet, innvandrer med minoritetsbakgrunn og en som har levd i Norge hele livet).

Prospera-teamet skal foreta en analyse av Veiviserprogrammet i Fredrikstad  for å kartlegge programmets relevans for integreringsarbeidet. Hvilken nytte har brukerne og hva er effekten for samfunnet? Et viktig utgangspunkt for analysen er gjensidigheten mellom deltakerne; at de er likeverdige og fungerer som veivisere for hverandre.  Derfor blir det viktig å inkludere alle 3 deltakernes perspektiver i analysen. Leveransen inkluderer:

  • Evaluere kvalitativt og kvantitativt effekten av Veiviser programmet i Fredrikstad
  • Foreslå hvordan Kirkens Bymisjon i fremtiden kan måle resultater fra programmet
  • Utarbeide en presentasjon som oppsummerer funnene

Meld din interesse for prosjektet!

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, samfunnsøkonom, samfunnsviter, metode, statistikk, analyse, evalueringsarbeid og prosjektmentor

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Fredrikstad
  • Oppstart: August / september
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper