Vektorprogrammet

Vektorprogrammet er en ideell studentorganisasjon hvor formålet er å øke motivasjonen for matematikk og realfag blant elever mellom 5.-10. trinn. Vektorprogrammet sender sterke realfagsstudenter sendes til skolene for å hjelpe elevene i timen. Elevenes motivasjon for realfag øker og studentene blir mer motivert for læreryrket

PRO BONO-PROSJEKTET

Prospera teamet utviklet forslag til ny struktur og nye vedtekter som ble fremmet og vedtatt på Vektorprogrammets Generalforsamling