Vektorprogrammet

Vektorprogrammet er en ideell studentorganisasjon hvor formålet er å øke motivasjonen for matematikk og realfag blant elever mellom 5.-10. trinn. Vektorprogrammet sender sterke realfagsstudenter sendes til skolene for å hjelpe elevene i timen. Elevenes motivasjon for realfag øker og studentene blir mer motivert for læreryrket.

Pro bono-prosjektet

Prospera teamet utviklet forslag til ny organisasjonsstruktur og nye vedtekter som ble fremmet og vedtatt på Vektorprogrammets Generalforsamling. Dette løste kritiske utfordringer som inntektstrømmer og fordelingsnøkler i en organisasjon som har vokst i rekordfart, og fått avdelinger over hele Norge.

Jeg og hele Vektorprogrammet er svært fornøyd med jobben dere har gjort, og som dere ser har det resultert i en stor endring for oss – også praktisk, ikke bare på papiret. De nye vedtektene ble enstemmig vedtatt! Nå er vi klare for fremtidens utfordringer og muligheter. Prospera hjalp oss gjennomføre en stor omorganisering på en måte som overgikk alle forventninger. Resultatet ble veldig bra og vi er nå godt rustet for fremtidig vekst.” – Håkon Nøstvik

Bli en del av Prospera-nettverket!