Ventilene

Ventilene er en av virksomhetene i Kirkens Bymisjon Rogaland. Ventilene sin målgruppe er unge pårørende i alderen 6-35 år.

Alle Ventilenes tilbud foregår på Ventilene Viste Strandhotell. Ventilene Viste strandhotell er leir og sosial virksomhet, generasjonsmøter med eldre og ungdommer, hotellvirksomhet bestående av gjester, konferanser og kurs samt arbeidstreningstilbud “JegVil” for ungdom fra 15-30 år med arbeidsoppgaver tilknyttet hotellvirksomheten.

2018 var første hele driftsår for Ventilene på Viste strandhotell og dermed første hele driftsår med denne form for sosialt entreprenørskap.

På Ventilene Viste Strandhotell er det viktigste samholdet, intensjonene, mestringsfølelsen og omsorgen. Unge pårørende (barn av rusavhengige, psykisk syke eller etterlatte etter selvmord/ulykker) driver hotellet, det er deres sted og deres arbeidssted.

Ventilene skal vise at unge pårørende er mer enn deres historie og bagasje. De skal oppleve at de er en ressurs – for seg selv og samfunnet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Prospera-prosjektet

På bakgrunn av de erfaringer som er gjort i 2018 ønsket Ventilene å få kartlagt hvilke ressurser (finansielle, ansatte og frivillige) som måtte til for å øke aktivitet og inntjening på hotellvirksomheten.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder Grethe Sem Larsen
  • Pro bono-konsulent Steinar Mangersnes
  • Pro bono-konsulent Reidar Hellerslien Jørgensen
  • Pro bono-konsulent Terje Østvoll
  • Pro bono-konsulent Janne Isene

Prospera-team