Vestland Idrettskrets

Tilrettelegging for inkludering i idretten – Vestland Idrettskrets

Vestland Idrettskrets er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, og er et fellesorgan for all idrett i Vestland. Et viktig satsningsområde er samfunn og verdiarbeid, spesielt innen områdene flerkulturelle og økonomiske barrierer.  Til å lede arbeidet har Vestland idrettskretsen klubbutvikler som veileder klubbene i dette viktige arbeidet.  Klubbutvikleren samarbeider tett med fotballen og håndballen i Hordaland (NFF Hordaland og NHF Region Vest), Vestlandet Fylkeskommune og Bergen Kommune. Mer info her.  Prospera skal hjelpe med samfunn og verdiarbeidet til Vestland Idrettskrets.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR Bank.

Prospera-prosjektet

Samfunn og verdiarbeidet står sterkt hos mange idrettslag, men nå ønsker idrettskretsen Prospera sin hjelp til å styrke samfunn og verdiarbeidet hos alle idrettslag. Idrettskretsen har en god oversikt over de ulike idrettslagene og det er utarbeidet egne veiledere for inkluderingsarbeidet; en veileder for flyktninger og en veileder for barn og unge fra lavinntektsfamilier. Overordnet mål for prosjektet er økt oppslutning rundt samfunns- og verdiarbeidet med ekstra fokus på integrering og økonomisk utenforskap og etterleve verdiarbeidet i klubber og idrettslag innen Vestland Idrettskrets.

Teamet skal med utgangspunkt i gjennomførte undersøkelser og kartlegging,  gi innspill til hvordan samfunnsarbeidet kan legges frem for å få enda flere idrettslag med i dette viktige arbeidet og hvilke tiltak lagene kan gjøre for å implementere verdiarbeidet i sin klubb. Teamet skal:

  • Definere suksesskriterier og eventuelle barrierer for å lykkes med samfunnsarbeidet i de mindre klubbene / foreningene
  • Konkretisere hvordan Vestland Idrettskrets best kan støtte opp om arbeidet i de mindre klubbene
  • Gi tips til hvordan verdiarbeidet i idrettslag og klubber kan se ut i hverdagen og hvordan det kan etterleves
  • Utarbeide handlingsplan for 2022

Pro bono-teamet:

  • Carsten Wiegand
  • Florence S. Mjeldheim
  • Line Markhus
  • Maja Dame
  • Mia Milde
  • Øystein Skreien