Vestland Idrettskrets

Tilrettelegging for inkludering i idretten – Vestland Idrettskrets

Vestland Idrettskrets er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, og er et fellesorgan for all idrett i Vestland. Et viktig satsningsområde er samfunn og verdiarbeid, spesielt innen områdene flerkulturelle og økonomiske barrierer.  Til å lede arbeidet har Vestland idrettskretsen klubbutvikler som veileder klubbene i dette viktige arbeidet.  Klubbutvikleren samarbeider tett med fotballen og håndballen i Hordaland (NFF Hordaland og NHF Region Vest), Vestlandet Fylkeskommune og Bergen Kommune. Mer info her.  Prospera skal hjelpe med samfunn og verdiarbeidet til Vestland Idrettskrets.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR Bank.

Prospera-prosjektet

Samfunn og verdiarbeidet står sterkt hos mange idrettslag, men nå ønsker idrettskretsen Prospera sin hjelp til å styrke samfunn og verdiarbeidet hos alle idrettslag. Idrettskretsen har en god oversikt over de ulike idrettslagene og det er utarbeidet egne veiledere for inkluderingsarbeidet; en veileder for flyktninger og en veileder for barn og unge fra lavinntektsfamilier. Overordnet mål for prosjektet er økt oppslutning rundt samfunns- og verdiarbeidet med ekstra fokus på integrering og økonomisk utenforskap og etterleve verdiarbeidet i klubber og idrettslag innen Vestland Idrettskrets.

Teamet skal med utgangspunkt i gjennomførte undersøkelser og kartlegging,  gi innspill til hvordan samfunnsarbeidet kan legges frem for å få enda flere idrettslag med i dette viktige arbeidet og hvilke tiltak lagene kan gjøre for å implementere verdiarbeidet i sin klubb. Teamet skal:

 • Definere suksesskriterier og eventuelle barrierer for å lykkes med samfunnsarbeidet i de mindre klubbene / foreningene
 • Konkretisere hvordan Vestland Idrettskrets best kan støtte opp om arbeidet i de mindre klubbene
 • Gi tips til hvordan verdiarbeidet i idrettslag og klubber kan se ut i hverdagen og hvordan det kan etterleves
 • Utarbeide handlingsplan for 2022

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, kommunikasjon, analyse, strategi, samfunnsvitenskap, management cosulting. Sosiologi, samfunnsgeografi, foreningsliv og inkluderingsarbeid er også relevant. Prosjektmentor

 

Meld interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Bergen
 • Oppstart: Sept 2021
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper

Deltagelse i dette prosjektet vil gi deg

 • Bidra til å løfte et viktig arbeid innen idretten på Vestlandet
 • Utgjøre en viktig forskjell innen samfunns- og verdiarbeidet i idretten

Deltagelse i Prospera-nettverket og i et Prospera-prosjekt vil gi deg

 • Mulighet til å lære nye metoder og verktøy gjennom tverrfaglige prosjekter
 • Del av et tverrfaglige team skredersydd til oppgaven som skal løses
 • Prosjekter gjennomføres både i fysiske og digitale møteplasser
 • Mulighet til å bidra med ditt hjerte og hjerne for å skape samfunnsnytte sammen med mange hyggelig mennesker