Vindskift | Fredrikstad

Vindskift Østfold

Vindskift er et bindeledd mellom folk med båt/seilere og grupper som ikke har tilgang til seiling fra før av. Vindskift gir barn og unge med fritidsfattigdom og levekårsutfordringer muligheten til en ny og annerledes seilopplevelse i Oslofjorden.

Vindskift hjelper andre til å oppleve spennende, mestringfremmende og nye skift i egen hverdag. Det er den lille forskjellen og de små handlingene som vennlighet og kjærlighet som betyr noe. Vindskift representerer et mangeårig drømmeprosjekt. Følelsen man får når man er ute på havet er frihet, glede og eventyrlyst. Med Vindskift ønsker man å dele disse følelsene, opplevelsene og samholdet med andre som ikke har opplevd dette før.​ Vindskift er i dag finasiert gjennom bidrag fra stiftelser og privat næringsliv. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

 

Prospera-prosjektet

Vindskift bygger nå ut sine aktiviteter i Østfold. Vindskifts målgruppe er ungdom med fritidsfattigdom og levekårsutfordringer. De samarbeider allerede med en rekke ulike organisasjoner om å tilby seilopplevelser til unge. Organisasjonene blir invitert til å sende sine medlemmer på seiltur med Vindskift. 

Vindskifts mål er å  bli kjent som et attraktivt tilbud i alle organisasjoner og kommuner med kystnærhet, og videre at organisasjonene melder sine ungdommer på seilturer.  For å nå dette målet trenger Vindskift Prosperastiftelsens hjelp til å utarbeide en strategi for å få med flere ungdommer, med særlig fokus på å nå målgruppen:

  • Gjennomføre intervjuer med noen av organisasjonene som har sendt deltagere til Vindskift, og med noen som har avslått invitasjon, for å kartlegge drivere og hindringer for å melde på deltagere. 
  • Kartlegge hvilke organisasjoner/offentlige etater/andre miljøer det er relevant å knytte seg opp mot (f.eks skoler, asylmottak, barnevernsinstutisjoner, idrettsklubber osv.)
  • Med utgangspunkt i intervjuene og kartleggingen, utarbeide en konkret handlingsplan (f.eks CRM-system) som synliggjør hvordan Vindskift må jobbe for å rekruttere flere deltagere. Tiltakene må være tilpasset Vindskift Østfolds kapasitet som i dag er en 20%-stilling. 

Pro bono-teamet

Vindskift Østfold

  • Pro bono-prosjektleder Lars Martin Mediaas
  • Pro bono-konsulent Thorild Raae-Hermansen
  • Pro bono-konsulent Maryam Sugaipova
  • Pro bono-konsulent, Merethe Slensvik Halvorsrød
  • Pro bono-konsulent Mette Bakken
  • Pro bono-prosjektmentor Geir Larsen