Vindskift

Vindskift skaper hjerterom på havet
Vindskift er en frivillig organisasjon som tar med mennesker som ikke tidligere har hatt muligheten ut på seiltur. De tar ansvaret for å være et bindeledd mellom folk med båt og grupper som ikke har tilgang til seiling fra før av. Målet er økt tilhørighet og integrering.

Vi hjalp dem med strategi
Teamet utviklet Vindskift fremtidige forretningsmodell. De la til rette for strategiske samarbeid og viste Vindskift veien mot bærekraftig økonomi.

Prosjekt i samarbeid med Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse.

Bli en del av Prospera-nettverket!