Vision Aktivitetspark – Blå Kors Kristiansand

Vision Aktivitetspark – Blå Kors Kristiansand

Vision Aktivitetspark er et aktivitetshus for barn og unge i Lund-Sødal bydel i Kristiansand. Per i dag rommer aktivitetsparken en skatepark, parkourhall, kafe, lounge, utleie av utstyr og snart et e-sport senter. Det er den eneste skateparken i området, og har rundt 20.000 besøkende årlig. Aktivitetshuset er et lavterskeltilbud som inkluderer alle, spesielt de som opplever utenforskap eller ikke deltar i annen fritidsaktivitet. 

Blå Kors Kristiansand tok over driften av aktivitetsparken i 2018, etter en periode med dårlig vedlikehold, dårlig miljø blant deltakerne og dårlig drift. Siden den gang har aktivitetshuset gjennomgått en omfattende oppgradering, samt skapt et godt og trygt miljø med voksen tilstedeværelse. Inntektene fra driften er per i dag ikke store nok til å dekke utgiftene, og er dermed avhengig av vesentlig finansiering fra Blå Kors Kristiansand. De ønsker nå hjelp til å kartlegge hvordan driften kan stå på egne ben. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Prospera-prosjektet

Vision Aktivitetspark trenger en mer stabil økonomisk situasjon for at initiativet skal kunne vokse videre. Prosjektmålet er å bidra til økonomisk sikkerhet samtidig som lavterskeltilbudet beholdes. Teamet vil analysere virksomheten og foreslå en strategi som vil gjøre det mulig å oppnå en drift i balanse. 

 Leveransen inkluderer:

 • Kartlegge dagens drift- basert på godt tilgjengelig informasjon fra internt regnskapskontor.
  – Evaluere de ulike aktivitetene opp mot kost/nytte
 • Kartlegge potensialet for inntektsstrømmer, med fokus på aktiviteter som er i tråd med organisasjonens formål
 • Handlingsplan for 2022

Pro bono-teamet:

 • Cecilie Egholm
 • Eilef Fiskå
 • Hanne Nyborg Watts
 • Ivar-Jo Theien
 • Nora Thormodsæter
 • Ronny Rognhaugen
 • Stian Brødsjø