Voksne For Barn

Alle barn fortjener å bli sett og hørt! Voksne for Barn ser, lytter til og lærer av barn, og gir seg ikke før de blir tatt på alvor.

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i 60 år har jobbet for barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse. VFB utvikler blant annet kurs og skoleprogrammer for livsmestring, programmer for barn som pårørende og barns medvirkning.

Organisasjonen har også som et viktig oppdrag å være en stemme for barnas beste i offentlig debatten, de driver derfor utstrakt medie- og påvirkningsarbeid. Prospera skal hjelpe med kartlegging og salgsstrategi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Voksne for Barn har jobbet med medvirkning for barn og ungdom i mange år.

Nå ønsker de å tilby sin kunnskap og erfaring til kommuner, fylker og institusjoner slik at flere barn blir hørt.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder, Christine Jasmine Karud-Lund
  • Pro bono-konsulent, Vegard Aspelund
  • Pro bono-konsulent, Annette Thommessen
  • Pro bono-konsulent Yasin Jama
  • Pro bono-konsulent Hans Jacob Sandberg
  • Pro bono-prosjektmentor Hanne Løvlien

Prospera-team