Young Sustainable Impact

YSI er en organisasjon som samler unge talenter fra hele verden for å utvikle innovative løsninger på FNs bærekraftsmål.

De bruker innovasjon for å starte nye bærekraftige forretninger som drives av ungdommer og ønsker å bruke sin kunnskap og sitt nettverk til å påvirke bedrifter og organisasjoner til å innovere for å bli bærekraftige.

De arbeider i dag primært mot norske bedrifter. YSIs utfordring er å bygge opp en salgsstrategi mot bedriftsmarkedet slik at de får større gjennomslagskraft i møter med bedrifter.

Prospera-prosjektet ble gjennomført med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Målsetningen med dette prosjektet var å konkretisere verdien av YSIs program for bedrifter samt bevisstgjøring rundt kommersialisering og innsalgsprosesser slik at YSI vil kunne få en større gjennomslag hos nye samarbeidspartnere. Leveransen innebar:

  • Lage verdiforslag. Hva er viktig for bedriftene?
  • Synliggjøre bedriftens forpliktelser i forbindelse med samarbeidet
  • Lage en modell for hvordan rettigheter og grensesnitt bør se ut for bedrift vs den nyetablerte ungdoms-start-up´en, etter at innovasjonsprogrammet er slutt
  • Vurdere om gjeldende pris på samarbeidet med bedrift bør justeres

Prospera-teamet

Prosjektleder: Rannveig Bergerød Aase

Team:

  • Tomas Rosales
  • Anna Musiej Aanensen
  • Leif Arne Kristiansen
  • Trond Tønjum
  • Ingela Moene
  • Joakim Bakke-Nielsen