Young Sustainable Impact

YSI er en organisasjon som samler unge talenter fra hele verden for å utvikle innovative løsninger på FNs bærekraftsmål.

De bruker innovasjon for å starte nye bærekraftige forretninger som drives av ungdommer og ønsker å bruke sin kunnskap og sitt nettverk til å påvirke bedrifter og organisasjoner til å innovere for å bli bærekraftige.

De arbeider i dag primært mot norske bedrifter. YSIs utfordring er å bygge opp en salgsstrategi mot bedriftsmarkedet slik at de får større gjennomslagskraft i møter med bedrifter.

Prospera-prosjektet ble gjennomført med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Målsetningen med dette prosjektet var å konkretisere verdien av YSIs program for bedrifter samt bevisstgjøring rundt kommersialisering og innsalgsprosesser slik at YSI vil kunne få en større gjennomslag hos nye samarbeidspartnere. Leveransen innebar:

  • Lage verdiforslag. Hva er viktig for bedriftene?
  • Synliggjøre bedriftens forpliktelser i forbindelse med samarbeidet
  • Lage en modell for hvordan rettigheter og grensesnitt bør se ut for bedrift vs den nyetablerte ungdoms-start-up´en, etter at innovasjonsprogrammet er slutt
  • Vurdere om gjeldende pris på samarbeidet med bedrift bør justeres

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

Prosjektleder: Rannveig Bergerød Aase

Team:

  • Tomas Rosales
  • Anna Musiej Aanensen
  • Leif Arne Kristiansen
  • Trond Tønjum
  • Ingela Moene
  • Joakim Bakke-Nielsen

 

Amund Grytting, YSI:

“Vi fikk kunnskapen og innsikten under huden og ikke kun overlevert som et dokument til slutt. 

Fra konsulentteamet Prospera samlet for oss fikk vi innsikt og kunnskap vi ikke hadde noen forutsetning for å finne på egenhånd. 

Som liten bedrift med behov for mer personell og kompetanse var det veldig fint å kunne få et skreddersydd team av den erfaringen og kompetansen vi hadde behov for. 

Spesielt viktig var det for oss når vi kunne bruke dette til et utvikling vi jobbet med til daglig og virkelig hadde behov for.”