Nye pro bono-muligheter i Bergen denne høsten!

I Bergen finnes mange ildsjeler som kjennetegnes av hardt arbeid, innovative løsninger og brennende engasjement. Denne høsten skal vi bli kjent med fire ideelle organisasjoner i Bergen, som på hver sin måte løser samfunnsutfordringer!

Som pro bono-konsulent blir du en del av et kompetent team som i løpet av tre måneder sammen jobber frem en løsning for organisasjonen vi skal hjelpe. Dette er en fantastisk anledning til å bruke hodet, bli kjent med nye engasjerte og dyktige mennesker – og ikke minst åpne døra inn til en magisk pro bono-verden.

Ta kontakt med oss på magnus@prosperastiftelsen.no dersom du vil være med å bidra på et av prosjektene.

Matsentralen Bergen

Overskuddsmat grønnsaker og frukt

Visste du at en tredjedel av all mat som produseres aldri blir spist? Matsentralen gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse. 

Matsentralen Bergen er en ideell organisasjon som formidler overskuddsmat fra matvarebransjen til veldedige organisasjoner. Organisasjonens formål er å bekjempe matsvinn og sosial fattigdom ved å forvalte overskuddsmat til en ressurs for fellesskapet. Ved Matsentralen Bergen er det i dag 3 fast ansatte, men driften baseres i stor grad på frivillighet. Prospera-prosjektet skal hjelpe Matsentralen Bergen med salgsstrategi, pitch og presentasjon som et viktig ledd i å sikre organisasjonen økonomisk forutsigbarhet. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og gjennomføres i Bergen.

Prospera-prosjektet

Matsentralen Bergen har hatt økonomiske utfordringer. Med ny daglig leder på plass fra juni 2019 og en ny driv skal Prospera-teamet hjelpe og løfte Matsentralen Bergen. Prospera-teamet skal hjelpe Matsentralen Bergen med salgsstrategi, salgspitch og salgspresentasjon opp mot nye samarbeidspartnere i næringslivet og fylkeskommunen. 

 • Utarbeide en kvalifisert lead-liste over hvilke aktører i næringslivet det er relevant å knytte seg opp mot strategisk og økonomisk
 • Kartlegge hvordan Matsentralen kan jobbe mer målrettet mot næringslivet og fylkeskommunen.
  • Hva er Matsentralens USP mot næringsliv, kommuner og fylkeskommunen
  • Hvordan kan Matsentralen kommunisere mest effektivt mot næringslivet og fylkeskommunen? “What’s in it for me” for samarbeidspartneren?
  • Lage en elevator-pitch, one-pager og powerpoint-presentasjon som skal bli brukt til å fortelle om Matsentralen Bergen til fylkeskommunen og til ulike aktører og interessenter i næringslivet. Matsentralen vil i løpet av prosjektperioden utarbeide visuell profil – som skal benyttes i denne sluttleveransen.

Ønsket kompetanse: prosjektleder, strateg, økonom, markedfører, kommunikasjon, salg, tekstforfatter, prosjektmentor

Gi Gaven Videre

Gave gi gaven videre

I dagens samfunn er stadig flere frustrerte over forbrukersamfunnet. De globale klimautfordringene gjør et høyt og økende konsum uforsvarlig. Innsikt i globale forskjeller, men også utsatte grupper i Norge, gjør at mange ønsker å hjelpe. Gi Gaven Videre er en digital løsning for å kunne gi meningsfylte gaver på en bærekraftig måte. Løsningen vil gjøre det mulig å lage digitale gavekort, der mottaker får gleden av å gi verdien videre til et godt formål. Dette kan være alt fra globale og nasjonale hjelpeorganisasjoner til lokale innsamlinger. Prospera skal hjelpe Gi Gaven Videre med salgsstrategi opp mot bedriftsmarkedet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebanken Vest og gjennomføres i Bergen.

Prospera-prosjektet

Hovedmålgruppen til Gi Gaven Videre er bedriftsmarkedet. Bedriftene kjøper gavekort til sine ansatte, spesielt i julehøytidsesongen. Gi Gaven videre ønsker å nå ut til bedrifter som setter bærekraft i fokus og som ønsker å ta sin del av samfunnsoppdraget. 

Prospera-teamet skal hjelpe Gi Gaven Videre med salgsstrategi.

 • Hvilke kanaler ?
 • Hvilket tidsmessighet vil gi resultater?
 • Hvilke virkemidler?
 • Lage en salgbar pitch og one-pager

Ønsket kompetanse: Prosjektleder, strategi, forretningsutvikler, kommunikasjon, erfaring med salg opp mot bedriftsmarkedet), prosjekt-mentor

TAM – Trygghet, ansvar, mestring

TAM logo

Norges Jeger- og Fiskerforbund har utviklet undervisningsprosjektet TAM (Trygghet, Ansvar og Mestring). Ved å ta med ungdom ut på naturopplevelser i et annerledes undervisningstilbud øker de konsentrasjon og lysten til å lære. Ved å redusere frafall fra skolen kan TAM spare samfunnet for millioner og enkeltindividet for vanskelige skjebner. Prospera har hjulpet TAM med nasjonal skaleringsstrategi. Nå skal Prospera hjelpe organisasjonen med å lage standardavtale og kontrakt opp mot ekspandering til nye kommuner og fylker.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og gjennomføres i Bergen.

Prospera-prosjektet

TAM har per i dag samarbeid med 24 skoler i 7 ulike kommuner. TAMs arbeid opp mot ekspandering til andre kommuner og fylker gjør at det er behov for standard avtale og kontrakt som er tydelige og lett forståelige for andre som ønsker å starte opp med TAM. Per i dag er tre nye fylker i gang med oppstart, og 2 fylker er i tidlig oppstart. Organisasjonen ønsker å forankre TAM sin identitet i nye kommuner og fylker. Skaleringen skal være i tro med kjernen i undervisnings prosjektet, å sikre at TAM i de ulike kommunene og fylkene blir det samme som TAM er i Hordaland er viktig. 

Prospera teamet skal hjelpe med å sette rammevilkår for TAM slik at organisasjonens modell og kjerne holdes lik i samtlige kommuner og fylker TAM-undervisning-prosjektet implementeres i. Leveransen inkluderer: 

 • Utarbeide en avtale og kontrakt for nye fylker
 • Utarbeide en avtale og kontrakt for nye kommuner

Ønsket kompetanse: Prosjektleder, jurister.

Rusfri Oppveskt

children hiding rusfri oppvekst

Som barn kan man gjerne kjenne på redsel og utrygghet i settinger hvor voksne er synlig beruset og uset.  Organisasjonen Rusfri oppvekst ble stiftet i 1907 og jobber for rusforebygging og bedre oppvekstsvilkår for barn og unge gjennom barnehagen og skolen.Prospera har gjennomført et første prosjekt for Rusfri Oppvekst hvor teamet hjalp organisasjonen med å sikre midler til et innovativt SFO-prosjekt. Nå skal vi i gang med prosjekt nr. to for organisasjonen. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebanken Vest og gjennomføres i Bergen.

Prospera-prosjektet

Rusfri Oppvekst trenger hjelp til å få en bedre økonomisk forutsigbarhet i organisasjonens helhetlige drift. 

Leveransen inkluderer:

 • Kartlegge nå-situasjonen 
 • I samtaler med Rusfri Oppvekst, kartlegge nåværende finansielle støttespillere og viktige støttespillere i organisasjonens tidligere år og hva potensiale er for videre støtte.
 • Kartlegge ønsket aktivitetsnivå 3 år frem
 • Lage økonomisk prognose 3 år frem med to ulike scenarioer (høyt/lavt inntektsnivå)
 • Utvikle strategiske anbefalinger for å oppnå økonomisk bærekraft

Prosjektet for Rusfri Oppvekst er ferdig bemannet og har oppstart i september!