Prospera 2025

Å starte opp en virksomhet handler veldig lenge om spørsmålet “Kommer vi til å overleve?

Prospera er en pro bono leverandør – den største leverandøren av pro bono-tjenester i Norge. Vi har god grunn til å være svært tilfredse med hvor langt vi er kommet på veldig kort tid, men vår visjon: “Ingen samfunnsutfordringer skal hindres av manglende kompetanse” oppfordrer til å tenke progressivt. Dessuten har vi naturligvis sårbarheter å jobbe oss ut av, og nye ambisjoner vi ønsker å teste. Tiden er moden for å løfte blikket og tenke langsiktig.

Bli med på den videre reisen: Meld deg inn i Prospera her.

  • Årlig bistand til ideelle organisasjoner tilsvarende 18 millioner over hele landet.
  • Fasilitert av 4 ansatte
  • Etablert i 6 byer

Dette er et lite utdrag av de kvantitative målene Prospera vedtok i 2016. Vi har jobbet etter en trinnmodell og disse tre var våre mål for 2020. Allerede i 2019 kunne vi sjekke av for disse. Derfor er vi nå igang med å utvikle en ny strategi å styre etter.

Lean. Svaret på alt.

Er vi klare for neste runde? Har vi jobbet grundig nok med strukturene i vår virksomhet? Tiden er inne for å ta en 360 og se om vi er der vi burde være – og hvor vi bør være om fire nye år.

Vent, hva? Fire års-perspektiv?

Det er risikabelt å drive med fire-års planer kan man gjerne si – vi står midt i Lean Start Up-æraen. Lean-oppskriften representerte et nødvendig skifte i hvordan man bygger opp virksomheter. Et dynamisk svar på at man så store oppstarts-investeringer bli spist opp av analyser, utvikling, design og markedsføring allerede før produktet var på markedet. Brukernes behov, atferd og preferanser var, om ikke glemt, ikke i sentrum i utviklingsarbeidet. Når produktet eller tjenesten ble lansert var risikoen for flopp stor. Lean startup sørger for at utviklingen gjøres kjappere og billigere. Prototyper, alpha- og beta versjoner, test, videreutvikle, test, videreutvikle. Kjappe iterasjoner. Hyppige lanseringer. Og alltid: brukersentrert utvikling. Brukerne og kundebasen bygges ut ettersom robusthet utvikles.

Så hvorfor snakker vi om fire-års planene?

Prospera i utvikling

Prospera er et nettverk som i 2014 ble etablert som en stiftelse. Allerede på dette tidspunktet besto nettverket av 100 konsulenter som bidro med sin kompetanse til ideelle organisasjoner, og i 2014 fikk Prospera en større tildeling av Kavlifondet og stiftelsen kunne ansette en daglig leder.

Ny administrasjon ble dannet av daglig leder og en frivillig ledergruppe. Og i stedet for å se langt fremover og sette oss felles store hårete mål, tok vi i 2014 tak i brukeren. Og hvem brukeren var, eller kunden? – Ja, det var ikke så åpenbart.

Og i over et år, nesten to, utviklet vi grunnmuren Prospera står på i dag – uten en overhengende strategi. Vi identifiserte behov, smertepunkter, ambisjoner og kapasitet hos våre brukere og tegnet opp Prospera-opplevelsen:

  1. Konsulentreisen
  2. Pro bono-prosjektets omfang og innhold
  3. Skalerbar driftsmodell

Og vi lykkes med det! Men etter to år med testing, design, utvikling og drift bør man løfte blikket og snakke sammen om hvor man vil. Lean-metodikken mangler langsiktighet. Mens tradisjonell strategisk planlegging kan bære med seg risiko for “overtenking”, missed oportunities og en manglende evne til å snu seg raskt – eller pivotere, bærer Lean med seg en risiko for at man ikke evner forplikte seg til en felles retning og et felles mål, for opportunisme, og en gravitering til å kun fokusere på de rimelige inkrementelle endringene. Ikke de store endringene, de mer kostbare endringene som av og til må vurderes. En kombinasjon av begge prosesser vil gi oss det vi trenger.

Så, ja takk begge deler.

i 2016 inngikk Prospera et langsiktig samarbeid med Gjensidigestiftelsen om å utvikle kompetansebasert frivillighet i Norge.

Strategisk vekselvirking

Vi har fått veksle mellom Lean startup og en mer tradisjonell strategisk planlegging. Strategien som ble lagt i 2016 var omfattende. Den inneholder blant annet tre ulike verdiforslag, business model canvas og etiske retningslinjer som har gitt oss en viktig felles forståelse for hva vi driver med. Strategien har også gitt oss viktig rettledning når vi har stått overfor strategiske distraksjoner, som det trolig er mer av i ideell sektor enn andre steder.

“The essence of strategy is choosing what not to do.”

Michael Porter, Harvard Business Review, November (1996)

Den langsiktige strategien lot også hele organisasjonen få tilgang til substans og retning. Samtidig har vi kunnet fortsette brukerorientert utvikling av vår tjeneste, med løpende forbedringer.

4 år frem

Vi forvalter en betydelig kapasitet. Pro bono-kapasiteten vil også med all sannsynlighet vokse betydelig de neste årene. For at Prosperas strategi 2025 skal bli robust, bruker vi tid på å hente inn perspektiver fra alle være stakeholdere.

Vi crowdsourcer det strategiske grunnlaget så godt vi kan i form av intervjuer med stakeholdere som organisasjoner, byråkrater, politikere, næringslivsledere, bransjeorganisasjoner, undersøkelser blant pro bono-konsulenter, BarCamps og workshops.

Spørsmålet er: Hvordan forvaltes pro bono-kapasitet i Norge best mulig måte i fremtiden?

Invitasjon til våre pro bono-konsulenter: Delta på neste strategi – BarCamp og sett preg på Prosperas vei videre.