Prospera åpner regionkontor i Bergen

I desember 2021 mottok vi nyheten om at Prospera mottar støtte til nasjonal skalering i statsbudsjettet for 2022.

Vi er glade for å kunne informere om at Prospera nå etablerer seg med en lokalt ansatt og med faste lokaler i Bergen. Kjetil Sælen blir fra 7. mars vår regionsansvarlig i Bergen og ellers i Vestland Fylke.

Kjetil Sælen, ny regionsansvarlig i Prospera.

Kjetil har lang erfaring fra både næringslivet, offentlige instanser og ideell sektor. Han kommer nå fra stilling som seksjonssjef i forebyggingsseksjonen i Tolletaten.

Han har vært ansatt i ideell sektor i flere perioder, blant annet i Kirkens Bymisjon og i den lokale idretten. Kjetil har lang ledererfaring fra ulike bransjer, og vi er glad for at han nå er på plass i Prospera.

Hvorfor ønsker du å være med på denne etableringen i Bergen?

– En av mine største hodepiner i ideell sektor var at kapasiteten for utvikling og vekst ofte ikke var til stede. Enten fordi vi ikke hadde tid til denne typen arbeid, eller fordi vi ikke hadde den kompetansen som skulle til. Prospera sin forretningside er etter min mening helt fantastisk, og med de rette konsulentene i prosjektene kan dette bety enormt mye for de involverte organisasjonene, sier Kjetil.

Hva er planen for Bergen fremover?

– Mitt og vårt mål er at vi gjennom lokal tilstedeværelse kan bidra til økt aktivitet og flere gjennomførte prosjekter i Bergen, og ellers på Vestlandet. Det betyr at vi må øke kapasiteten i den flotte konsulentgruppen vi allerede har på plass. Vi kommer også til å invitere det offentlige, stiftelser og næringslivet til å være med oss som samarbeidspartnere, og vi må knytte tette bånd til organisasjonene i området, forteller Kjetil som allerede er i gang med arbeidet.

Hva ser du frem til i tiden som kommer?

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang med dette arbeidet. Jeg har allerede møtt noen av de aktive konsulentene gjennom pågående prosjekter, og ser veldig frem til å bli kjent med flere etter hvert. Disse konsulentene er jo ryggraden i hele Prospera sitt arbeid. Videre gleder jeg meg til å kunne fortelle om Prospera sitt arbeid både til potensielle samarbeidspartnere og aktuelle organisasjoner. Det er nok mange som ikke helt er klar over hva Prospera kan bidra med, sier Kjetil.

Hva skjer nå fremover?

– Først av alt blir det å bli kjent med organisasjonen og arbeidsrutiner. Videre vil jeg kontakte konsulenter i nettverket for en liten “bli kjent” prat. Vi etablerer også nå med kontorfasiliteter i Chr. Michelsens gt. 1, der alle er hjertelig velkommen innom til en prat. Vi planlegger en liten markering for Prosperanettverket torsdag 7. april, der håper vi mange tar turen innom. Jeg har et stort ønske om at vi skal bygge et nettverk der alle virkelig føler at de er sammen om et viktig arbeid, avslutter Prosperas mann i Bergen Kjetil Sælen.

Ta gjerne kontakt med Kjetil Sælen på kjetil@prosperastiftelsen.no eller 41 00 35 00.